WEBSERVICE (Hàm WEBSERVICE)

Hàm WebService trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc intranet.

Lưu ý: 

  • Hàm WEBSERVICE chỉ sẵn dùng trong Excel 2013 và phiên bản mới hơn cho Windows.

  • Hàm WEBSERVICE có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm Excel for Mac nhưng nó dựa trên các tính năng hệ điều hành Windows, vì vậy nó sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

WEBSERVICE(url)

Cú pháp hàm WEBSERVICE có các đối số sau đây.

  • URL    Bắt buộc. URL của dịch vụ web được gọi.

Ví dụ

=WEBSERVICE(“http://mywebservice.com/serviceEndpoint?searchString=Excel”) 

Bạn cũng có thể sử dụng hàm Encodeurl cùng với hàm WebService. Ví dụ:

=WEBSERVICE("http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss/"&ENCODEURL(B2)&"_f.xml")  

Chú thích

  • Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu, WEBSERVICE trả về #VALUE! .

  • Nếu kết quả đối số trong một chuỗi không hợp lệ hoặc có chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép của các ký tự 32767, WEBSERVICE trả về #VALUE! .

  • Nếu URL là một chuỗi chứa nhiều hơn các ký tự 2048 được cho phép nhận được yêu cầu, WEBSERVICE trả về #VALUE! .

  • Đối với các giao thức không được hỗ trợ, chẳng hạn như FTP:// hoặc file://, webservice trả về #VALUE! .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×