Video về Power View và Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đây là một tập hợp các video về Power View và Power Pivot trong Microsoft Excel 2013.

Bắt đầu với Power View

Tìm hiểu thêm về cách tạo trang tính Power View trong Excel 2013.

Tạo trực quan hóa

Biểu đồ bong bóng và tán xạ   

Đọc thêm về biểu đồ bong bóng và phân tán.

Biểu đồ hình tròn   

Đọc thêm về biểu đồ hình tròn.

Bội số

Đọc thêm về bội số.

Thẻ

Đọc thêm về thẻ.

Ô xếp   

Tìm hiểu thêm về lát xếp.

Ma trận   

Đọc thêm về ma trận.

Bản đồ

Tạo bản đồ   

Đọc thêm về bản đồ.

Sửa dữ liệu bản đồ mơ hồ   

Đọc thêm về bản đồ.

Khám phá dữ liệu

Bộ lọc   

Tìm hiểu thêm về bộ lọc và tô sáng.

Tô sáng   

Đọc thêm về tô sáng.

Slicer   

Tìm hiểu thêm về slicer.

Sắp xếp   

Đọc thêm về sắp xếp.

Làm mới dữ liệu và mô hình dữ liệu

Tìm hiểu thêm về làm mới dữ liệu hoặc mô hình dữ liệu.

Cấu trúc phân cấp

Truy sâu xuống trong một cấu trúc phân cấp không thể thức

Tìm hiểu thêm về truy sâu xuống.

Truy sâu xuống bằng cấu trúc phân cấp trong mô hình   

Tìm hiểu thêm về truy sâu xuống.

Làm việc với cấu trúc phân cấp   

Đọc thêm về cấu trúc phân cấp.

Power Pivot

Đặt trường mặc định   

Tìm hiểu thêm về thiết đặt trường mặc định cho báo cáo Power View

Ẩn cột và bảng   

Tìm hiểu thêm về cách ẩn bảng, cột, và các trường từ Pivottable và Power View.

Thêm mô tả vào cột và bảng   

Tìm hiểu thêm về Thêm mô tả vào bảng, cột, Power Pivot và các trường.

Quan hệ   

Đọc thêm về mối quan hệ trong Power View.

Tóm tắt theo   

Tìm hiểu thêm về thiết đặt tổng hợp mặc định.

Xem thêm

Power Pivot: Phân tích dữ liệu và lập mô hình dữ liệu mạnh mẽ trong Excel

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Tải xuống sổ làm việc Excel với tập dữ liệu Olympics

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×