Làm việc thông suốt cùng nhau

Cộng tác trên bản trình bày

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Giả sử bạn đang làm việc trên một bản trình bày mà bạn đã chia sẻ với nhóm của mình và bạn có câu hỏi nhanh đối với một trong những đồng đội của bạn. Với Office 365, bạn có thể đồng chỉnh sửa bản trình bày của mình trong PowerPoint và trò chuyện đồng thời với các đồng nghiệp trực tuyến bằng cách sử dụng Skype for Business. Xem video để biết cách thức hoạt động này trên một máy tính chạy Windows và cuộn xuống để xem những gì có thể xảy ra trên các thiết bị khác.

Quy trình sau đây mô tả cách thực hiện nhiệm vụ này trên máy tính chạy Windows, đây là kịch bản được ưu tiên để đồng chỉnh sửa và trò chuyện đồng thời. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem mục cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo đảm bảo rằng bản trình bày của bạn đã được lưu vào OneDrive for Business và bạn đã chia sẻ tệp với những người khác. Nếu bạn muốn sử dụng bản trình bày ví dụ của chúng tôi, hãy tải xuống ở đây: http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Skype for Business và rằng bạn đã chia sẻ tệp của mình trực tuyến.

Để cộng tác trên bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint 2016 và Skype for Business trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint đang mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, chọn chia sẻ. Trên menu chia sẻ, bạn sẽ thấy một danh sách những người mà bạn đã chia sẻ tệp của mình. Bạn cũng sẽ nhìn thấy những người đang chỉnh sửa tệp tại thời điểm này, với chỉ báo hiện diện của họ.

 3. Để trò chuyện với đồng đội trong khi chỉnh sửa bản trình bày:

  1. Tìm đồng đội người dường như sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục).

  2. Sử dụng con trỏ của bạn, di chuột lên tên của người đồng đội, rồi chọn nút trò chuyện. Phiên trò chuyện Skype for Business bắt đầu.

  3. Nhập tin nhắn vào đồng đội của bạn, rồi nhấn Enter.

  4. Sắp xếp cửa sổ trò chuyện của bạn để nó cùng với bản trình bày PowerPoint của bạn.

  5. Nhập câu hỏi hoặc chú thích vào đồng đội của bạn để có một cuộc trò chuyện với họ trong khi bạn đang chỉnh sửa tệp.

 4. Tiếp tục sửa bản trình bày của bạn. Đồng đội của bạn cũng có thể sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên thiết bị của họ hoặc PowerPoint cho web (trong cửa sổ trình duyệt).

 5. Nếu bạn thấy các bản cập nhật sẵn dùng ở phía dưới cùng của cửa sổ PowerPoint, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) để xem những thay đổi của mọi người.

 6. Khi bạn đã sửa xong, hãy bảo đảm lưu và đóng tệp.

Cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn cho thiết bị của bạn

Để cộng tác trên bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint 2016 và Skype for Business trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng

 1. Bắt đầu với bản trình bày PowerPoint đang mở để chỉnh sửa trên máy tính của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, chọn chia sẻ. Trên menu chia sẻ, bạn sẽ thấy một danh sách những người mà bạn đã chia sẻ tệp của mình. Bạn cũng sẽ nhìn thấy những người đang chỉnh sửa tệp tại thời điểm này, với chỉ báo hiện diện của họ.

 3. Để trò chuyện với đồng đội trong khi chỉnh sửa bản trình bày:

  1. Tìm đồng đội người dường như sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục).

  2. Sử dụng con trỏ của bạn, di chuột lên tên của người đồng đội, rồi chọn nút trò chuyện. Phiên trò chuyện Skype for Business bắt đầu.

  3. Nhập tin nhắn vào đồng đội của bạn, rồi nhấn Enter.

  4. Sắp xếp cửa sổ trò chuyện của bạn để nó cùng với bản trình bày PowerPoint của bạn.

  5. Nhập câu hỏi hoặc chú thích vào đồng đội của bạn để có một cuộc trò chuyện với họ trong khi bạn đang chỉnh sửa tệp.

 4. Tiếp tục sửa bản trình bày của bạn. Đồng đội của bạn cũng có thể sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên thiết bị của họ hoặc PowerPoint cho web (trong cửa sổ trình duyệt).

 5. Nếu bạn thấy các bản cập nhật sẵn dùng ở phía dưới cùng của cửa sổ PowerPoint, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) để xem những thay đổi của mọi người.

 6. Khi bạn đã sửa xong, hãy bảo đảm lưu và đóng tệp.

Quan trọng: Hiện tại, không có ứng dụng Skype for Business cho Mac OS. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Lync cho Mac 2011. Menu chia sẻ trong PowerPoint 2016 cho Mac trông hơi khác với những gì bạn thấy trong PowerPoint 2016 dành cho Windows.

Để cộng tác trên bản trình bày bằng cách dùng PowerPoint 2016 và Lync trên máy Mac

 1. Bắt đầu với bản trình bày của bạn đang mở để chỉnh sửa trong PowerPoint 2016 cho Mac.

 2. Để trò chuyện với đồng đội trong khi chỉnh sửa bản trình bày:

  1. Mở Lync cho Mac 2011.

  2. Tìm một đồng đội người dường như sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục) và gửi tin nhắn.

  3. Sắp xếp cửa sổ trò chuyện của bạn để nó cùng với bản trình bày PowerPoint của bạn.

  4. Nhập câu hỏi hoặc chú thích vào đồng đội của bạn để có một cuộc trò chuyện với họ trong khi bạn đang chỉnh sửa tệp.

 3. Tiếp tục sửa bản trình bày của bạn. Đồng đội của bạn cũng có thể sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên thiết bị của họ hoặcPowerPoint cho web (trong cửa sổ trình duyệt).

 4. Nếu bạn thấy các bản cập nhật sẵn dùng ở phía dưới cùng của cửa sổ PowerPoint, hãy bấm (hoặc gõ nhẹ) để xem những thay đổi của mọi người.

 5. Khi bạn đã sửa xong, hãy bảo đảm lưu và đóng tệp.

Quan trọng: Trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android của bạn, bạn có thể sử dụng PowerPoint để đồng chỉnh sửa bản trình bày. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Skype for Business của bạn để trò chuyện với các đồng đội trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đồng chỉnh sửa tệp và trò chuyện đồng thời, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nhiệm vụ này trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng thay vì thiết bị Android của bạn.

Để đồng chỉnh sửa bản trình bày bằng PowerPoint cho điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Bắt đầu với bản trình bày của bạn đang mở để chỉnh sửa.

 2. Để thêm hộp văn bản vào trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn hộp văn bản.

 3. Để chỉnh sửa văn bản, nhấn đúp vào hộp văn bản, chọn chỉnh sửa văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm trang chiếu, trên tab chèn , chọn trang chiếu mới, rồi chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào một trang chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy gõ nhẹ vào ghi chú. Trong hộp ghi chú, nhấn đúp, rồi nhập văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bản chiếu của bạn, trên tab thiết kế , chọn chủ đề, rồi chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Để trò chuyện với những người dùng Skype for Business trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

 1. Mở Skype for Business trên thiết bị của bạn.

 2. Tìm một đồng đội người dường như sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục) và gửi tin nhắn.

Quan trọng: Trên iPad hoặc iPhone của bạn, bạn có thể sử dụng PowerPoint cho iPad để đồng chỉnh sửa bản trình bày. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Skype for Business của bạn để trò chuyện với các đồng đội trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đồng chỉnh sửa một tệp và trò chuyện đồng thời, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nhiệm vụ này trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng thay vì thiết bị iOS của bạn.

Để đồng chỉnh sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Bắt đầu với bản trình bày của bạn đang mở để chỉnh sửa.

 2. Để thêm hộp văn bản vào trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn hộp văn bản.

 3. Để chỉnh sửa văn bản, nhấn đúp vào hộp văn bản, chọn chỉnh sửa văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

 4. Để thêm trang chiếu, trên tab chèn , chọn trang chiếu mới, rồi chọn một bố trí trang chiếu.

 5. Để thêm ghi chú vào một trang chiếu, ở góc dưới bên phải, hãy gõ nhẹ vào ghi chú. Trong hộp ghi chú, nhấn đúp, rồi nhập văn bản của bạn.

 6. Để thay đổi chủ đề cho bản chiếu của bạn, trên tab thiết kế , chọn chủ đề, rồi chọn một chủ đề mới.

 7. Lưu và đóng tệp.

Để trò chuyện với những người dùng Skype for Business trên iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Mở Skype for Business trên thiết bị của bạn.

 2. Tìm một đồng đội người dường như sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục) và gửi tin nhắn.

Quan trọng: Trên Windows Phone của bạn, bạn có thể sử dụng PowerPoint để đồng chỉnh sửa bản trình bày, mặc dù các khả năng chỉnh sửa giới hạn được hỗ trợ. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Skype for Business của bạn để trò chuyện với các đồng đội trực tuyến. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đồng chỉnh sửa tệp và trò chuyện đồng thời, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nhiệm vụ này trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng thay vì Windows Phone của bạn.

Để đồng chỉnh sửa bản trình bày bằng PowerPoint trên Windows Phone của bạn

 1. Mở Office Hub trên Windows Phone của bạn.

 2. Bên dưới gần đây, xác định bản trình bày PowerPoint bạn đã làm việc gần đây.

 3. Gõ nhẹ vào bản trình bày để mở nó.

 4. Để thêm ghi chú vào một trang chiếu, hãy giữ điện thoại của bạn trong chế độ dọc, rồi gõ nhẹ vào phần ghi chú bên dưới trang chiếu. Nhập ghi chú của bạn, rồi gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 5. Để chỉnh sửa văn bản trên trang chiếu, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào dấu chấm lửng (...), rồi gõ nhẹ vào chỉnh sửa.

  2. Gõ đúp vào hộp văn bản trên một trang chiếu, sửa văn bản của bạn, rồi gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 6. Khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa bản trình bày của mình, hãy gõ nhẹ vào nút quay lại. Nếu được nhắc lưu các thay đổi của bạn, hãy gõ nhẹ vào .

Để trò chuyện với những người dùng Skype for Business trên Windows Phone của bạn

 1. Mở Skype for Business trên thiết bị của bạn.

 2. Tìm một đồng đội người dường như sẵn dùng (chỉ báo hiện diện của người đó sẽ có màu xanh lục) và gửi tin nhắn.

Quan trọng: Bạn có thể đồng chỉnh sửa bản trình bày bằng cách sử dụngPowerPoint cho web. Tuy nhiên, để trò chuyện với những người mà bạn phải cài đặt Skype for Business trên máy tính của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện nhiệm vụ này trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng, sử dụng PowerPoint 2016 và Skype for Business thay vì Office Online.

Để đồng chỉnh sửa bản trình bày bằng cách sử dụng PowerPoint cho web

 1. Bắt đầu với bản trình bày của bạn mở trong trình duyệt của bạn trên thiết bị của bạn.

 2. Chọn chỉnh sửa bản trình bàyPowerPoint cho websửa trong PowerPoint cho web.

 3. Để thêm hộp văn bản vào trang chiếu, trên tab chèn , hãy chọn hộp văn bản. Sau đó, di chuyển và đổi kích cỡ hộp.

 4. Để chỉnh sửa văn bản, hãy chọn hộp văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

 5. Để thêm trang chiếu, trên tab chèn , chọn trang chiếu mới, chọn bố trí trang chiếu, rồi chọn Thêm trang chiếu.

 6. Để thêm ghi chú vào một trang chiếu, ở góc dưới bên phải, chọn ghi chú, rồi nhập văn bản của bạn.

 7. Để thay đổi chủ đề cho bản chiếu của bạn, trên tab thiết kế , trong menu chủ đề , hãy chọn một chủ đề mới.

 8. Khi bạn đã sửa xong, hãy đóng tệp.

Bạn muốn thêm nữa?

Cộng tác trên bản trình bày PowerPoint với tính năng đồng tác giả thời gian thực

Trước ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ bản trình bày với các đồng đội của tôi.

Tôi có thể thấy rằng Katie đã bắt đầu làm việc này.

Tôi có một số câu hỏi cho Katie, vì vậy tôi sẽ xem liệu cô ấy đang trực tuyến.

Có vẻ như cô ấy đang trực tuyến, vì vậy tôi sẽ gửi IM cho cô ấy. Cô ấy ở đó.

Tôi sẽ yêu cầu Katie giới thiệu về trang chiếu 4.

Hình như Katie đã suy nghĩ về điều này, mặc dù cô ấy thực sự bận.

Tôi thấy có một số bản Cập Nhật cho cỗ này.

Và đây là những thay đổi của Katie. Chúng tôi sẽ tính bạn cùng thời gian này.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×