Giải pháp cuộc họp toàn diện của bạn

Ghi chú trong OneNote

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Người dự có thể thêm ghi chú cuộc họp vào một tệp OneNote được chia sẻ trong thời gian thực trong Skype for Business cuộc họp của bạn. Vì các ghi chú được chia sẻ, người dự có thể xem lại các ghi chú và bất kỳ tệp được sau này.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các nhiệm vụ trên máy tính chạy Windows. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để ghi chú cuộc họp trong OneNote trên máy tính của bạn

  • Nếu bạn là chỉ định ghi chú-taker và tổ chức cuộc họp nối kết tệp OneNote nhóm của bạn vào thư mời họp (như mô tả trong mô-đun trước đó), chỉ cần bấm ghi chú cuộc họp xem nối kết trong lời mời họp, và bắt đầu nhận các ghi chú.

    Nối kết dạng xem ghi chú cuộc họp

Không có "Dạng xem ghi chú cuộc họp" nối kết trong lời mời Whoops... Để nối kết trang OneNote với cuộc họp của bạn--trong cuộc họp

  1. Nó là không bao giờ quá chậm ghi chú. Trong Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm vào biểu tượng trình bày, sau đó chọn Chia sẻ ghi chú.

    Nút trình bày, tùy chọn chia sẻ ghi chú

  2. Dẫn hướng đến tệp OneNote nhóm của bạn và sau đó đến phần cho cuộc họp nhóm. Bấm OK.

  3. Ghi chú!

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Trong OneNote cho Android, dẫn hướng đến tệp OneNote nhóm của bạn và sau đó đến phần cho cuộc họp nhóm. Chọn trang được tạo cho cuộc họp của bạn, hoặc tạo album mới.

Trong OneNote cho iOS, dẫn hướng đến tệp OneNote nhóm của bạn và sau đó đến phần cho cuộc họp nhóm. Chọn trang được tạo cho cuộc họp của bạn, hoặc tạo album mới.

Trong OneNote cho Windows Phone, dẫn hướng đến tệp OneNote nhóm của bạn và sau đó đến phần cho cuộc họp nhóm. Chọn trang được tạo cho cuộc họp của bạn, hoặc tạo album mới.

Trong OneNote cho Mac, dẫn hướng đến tệp OneNote nhóm của bạn và sau đó đến phần cho cuộc họp nhóm. Chọn trang được tạo cho cuộc họp của bạn, hoặc tạo album mới.

Trong OneNote cho Office Online, dẫn hướng đến tệp OneNote nhóm của bạn và sau đó đến phần cho cuộc họp nhóm. Chọn trang được tạo cho cuộc họp của bạn, hoặc tạo album mới.

Với Skype for Business, tôi có thể dùng OneNote để nối kết các ghi chú với cuộc họp. Đây là cách.

Dưới dạng bắt đầu cuộc họp, tôi sẽ mở tệp OneNote trên máy tính để bàn.

Chúng tôi giữ sổ ghi chép nhóm của chúng tôi trong OneDrive for Business — chia sẻ với mọi người trên nhóm.

Tư cách diễn giả, tôi sẽ có tay đầy đủ, vì vậy Molly sẽ ghi chú.

Người dự có thể xem tệp OneNote trong thời gian thực như ghi chú được thực hiện hoặc tham chiếu đến chúng sau này.

"Ok tất cả mọi người. Cảm ơn sự tham gia." "Tôi muốn bắt đầu nói về các số liệu ngân sách Tony cung cấp cho chúng tôi..."

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×