Video: Tạo cuộc hẹn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bắt đầu bằng cách thêm cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới. Sự khác biệt duy nhất là cuộc họp bao gồm cả những người khác.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Tính năng cơ bản của lịch. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Tạo cuộc hẹn. (Bạn ở đây!) Bắt đầu bằng cách thêm cuộc hẹn hoặc cuộc họp mới. Sự khác biệt duy nhất là cuộc họp bao gồm cả những người khác.

  2. Video: Dạng xem lịch biểu. Trong video này, hãy học cách xử lý lịch biểu của bạn bằng cách thay đổi cách xem lịch.

  1. Video: Tạo cuộc họp. Việc duy nhất chúng ta cần làm là mời mọi người tham gia cuộc hẹn mà chúng ta đã tạo trong video đầu tiên, sau đó chuyển cuộc hẹn đó thành cuộc họp.

  2. Video: Dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động. Video này thể hiện cách dùng Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động nhằm giúp bạn xử lý các cuộc họp phức tạp với nhiều người tham dự.

  3. Video: Chia sẻ lịch. Trong video trước, bạn đã thấy một ví dụ về cách chia sẻ lịch trong Bộ trợ giúp Lập lịch hoạt động. Nhưng bạn còn có thể làm nhiều hơn thế nữa.

Bạn sẵn sàng với một hướng dẫn khác chưa? Hãy xem phần danh sách đầy đủ các khóa đào tạo về Outlook 2013.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×