Video: Làm việc với tài liệu trong thư mục thư viện đã đồng bộ

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Khi bạn đồng bộ thư viện OneDrive for Business của bạn hoặc các thư viện SharePoint khác với máy tính của bạn, bạn có thể làm việc với các tệp trong thư mục của thư viện này giống như bạn cách có thể làm với các tệp khác trong hệ thống tệp của bạn. Ví dụ, mở hoặc lưu tệp trong các thư mục này trong khi làm việc trong các ứng dụng Office. Video này cung cấp thông tin tóm tắt về các cách làm việc với tài liệu trong các thư mục thư viện đã đồng bộ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×