Giải pháp cuộc họp toàn diện của bạn

Tham dự một cuộc họp

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu cách liên kết cuộc họp Skype for Business của bạn đến một trang trong tệp OneNote được chia sẻ trong nhóm của bạn. OneNote sẽ tự động thêm danh sách người dự, lịch công tác từ lời mời họp và bất kỳ tệp nào được trình bày cho trang đó. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách gia nhập cuộc họp bằng cách sử dụng máy khách Skype for Business. Trong các phần bên dưới dùng thử!, chúng tôi cho bạn biết cách gia nhập cuộc họp bằng iPad, iPhone hoặc Windows Phone, hoặc Skype for Business Web App (cho bất kỳ thiết bị nào không có Skype for Business được cài đặt trên đó).

Các quy trình sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ trên máy tính chạy Windows. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem mục cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để liên kết một trang OneNote với cuộc họp của bạn từ một lời mời họp Outlook trên PC của bạn

 1. Từ lịch Outlook của bạn, hãy mở một thư mời họp hiện có hoặc tạo thư mới.

 2. Trong ruy-băng, hãy bấm ghi chú cuộc họp.

 3. Bấm chia sẻ ghi chú với cuộc họp.

 4. Dẫn hướng đến tệp OneNote được chia sẻ và trang mà bạn muốn lưu trữ các ghi chú cuộc họp này.

 5. Bấm vào OK.

  Outlook đặt một nối kết đến trang OneNote trong thư mời họp, để có thể truy nhập dễ dàng cho tất cả mọi người được mời đến cuộc họp. Nó cũng cung cấp cho các ghi chú được gán-taker là một cách nhanh chóng để đến được trang chính xác để không có sự chậm trễ khi cuộc họp bắt đầu.

  Khóa sản phẩm có dạng như sau:

  Xem nối kết ghi chú cuộc họp

  Lưu ý: Nếu bạn đã thêm liên kết OneNote vào một thư mời họp hiện có, có thể bạn sẽ muốn gửi một bản Cập Nhật cuộc họp cho người dự. Bấm vào liên hệ với người dự trong dải băng Outlook. Sau đó bấm trả lời tất cả với email và bấm gửi.

Để tham gia cuộc họp Skype for Business từ PC của bạn

 • Từ Outlook:Mở lịch của bạn, sau đó mở thư mời họp. Trong nội dung cuộc họp, có thể ngay bên dưới chương trình họp hoặc thông tin khác, hãy bấm nối kết gia nhập cuộc họp Skype .

  Giao diện người dùng Gia nhập Cuộc họp Skype

 • Từ Skype for Business:Bấm vào tab cuộc họp, sau đó bấm đúp vào cuộc họp mà bạn muốn gia nhập. Chọn một tùy chọn âm thanh và bấm OK.

  Gia nhập cuộc họp từ tab cuộc họp Skype for Business

 • Từ lời nhắc cuộc họp:Khi lời nhắc bật lên (nếu bạn đã hoàn tất việc bấm vào tạm dừng), hãy chọn cuộc họp, rồi bấm vào nút nối trực tuyến .

  Gia nhập cuộc họp từ lời nhắc cuộc họp

Cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn cho thiết bị của bạn

Để liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ lời mời cuộc họp Outlook

 • Bạn không thể liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ Outlook for Android. Thay vào đó, mở OneNote và tạo trang mới cho cuộc họp của bạn.

Để tham gia cuộc họp Skype for Business từ thiết bị chạy Android của bạn

 • Từ Outlook:Gõ nhẹ vào biểu tượng lịch trong thanh tab, sau đó gõ nhẹ vào cuộc họp mà bạn muốn gia nhập. Gõ nhẹ vào ghi chú, sau đó gõ nhẹ vào nối kết cuộc họp Skype .

 • Từ Skype for Business:Gõ nhẹ vào biểu tượng lịch, sau đó gõ nhẹ vào cuộc họp mà bạn muốn gia nhập. Sau đó gõ nhẹ vào nối kết cuộc gọi Skype .

 • Từ lời nhắc cuộc họp:Khi lời nhắc bật lên, hãy chọn cuộc họp, sau đó gõ nhẹ vào nút tham gia trực tuyến .

Để liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ lời mời cuộc họp Outlook

 • Bạn không thể liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ Outlook for iOS. Thay vào đó, hãy mở OneNote và tạo một trang cho cuộc họp của bạn.

Để tham gia cuộc họp Skype for Business từ iPhone hoặc iPad của bạn

 • Từ Outlook:Gõ nhẹ vào biểu tượng lịch trong thanh tab, sau đó gõ nhẹ vào cuộc họp mà bạn muốn gia nhập. Gõ nhẹ vào mô tả cuộc họp và gõ nhẹ vào nối kết gia nhập cuộc họp trực tuyến .

 • Từ Skype for Business:Gõ nhẹ vào cuộchọp, gõ nhẹ vào cuộc họp mà bạn muốn gia nhập, sau đó gõ nhẹ vào nút gia nhập cuộc họp .

 • Từ lời nhắc cuộc họp:Khi lời nhắc bật lên, hãy chọn cuộc họp, sau đó gõ nhẹ vào nút tham gia trực tuyến .

Để liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ lời mời cuộc họp Outlook

 • Bạn không thể liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ lịch dành cho Windows Phone. Thay vào đó, mở OneNote và tạo trang mới cho cuộc họp của bạn.

Để tham gia cuộc họp Skype for Business từ Windows Phone của bạn

 • Từ Outlook:Gõ nhẹ vào cuộc họp mà bạn muốn gia nhập, sau đó gõ nhẹ vào nối kết cuộc gọi Skype .

 • Từ Skype for Business:Gõ nhẹ vào cuộc họp mà bạn muốn gia nhập, sau đó gõ nhẹ vào nối kết cuộc gọi Skype .

 • Từ lời nhắc cuộc họp:Gõ nhẹ vào lời nhắc, sau đó gõ nhẹ vào nối kết cuộc gọi Skype .

Để liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ lời mời cuộc họp Outlook

 • Bạn không thể liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ Outlook for Mac. Thay vào đó, mở OneNote và tạo trang mới cho cuộc họp của bạn.

Để tham gia cuộc họp Skype for Business từ máy Mac của bạn

 • Skype for Business không sẵn dùng cho Mac OS X.

Để liên kết trang OneNote với cuộc họp của bạn từ lời mời cuộc họp Outlook

 1. Mở lịch của bạn, sau đó mở thư mời họp. Trên thanh menu, chọn đính kèm.

  Dẫn hướng đến tệp OneNote, hãy bấm vào tên tệp, rồi bấm vào nút tiếp theo .

 2. Chọn đính kèm dưới dạng tệp OneDrive.

  Outlook đặt một nối kết đến trang OneNote trong thư mời họp, để có thể truy nhập dễ dàng cho tất cả mọi người được mời đến cuộc họp. Nó cũng cung cấp cho các ghi chú được gán-taker là một cách nhanh chóng để đến được trang chính xác để không có sự chậm trễ khi cuộc họp bắt đầu.

  Khóa sản phẩm có dạng như sau:

  Xem nối kết ghi chú cuộc họp

Để tham gia cuộc họp Skype for Business từ Office 365

 • Mở lịch của bạn, sau đó mở thư mời họp. Chọn nối kết tham gia cuộc họp trực tuyến trong mô tả cuộc họp hoặc chọn cuộc họp Skype > tham gia cuộc họp Skype trên thanh menu.

Với Skype for Business, người dự có thể tham gia cuộc họp từ bất kỳ nơi đâu, chỉ sử dụng bất kỳ thiết bị nào — dù chúng không được kết nối với Internet.

Tôi đã lên lịch một cuộc họp bắt đầu trong vài phút, vì vậy tôi sẽ mở thư mời họp và bấm ghi chú cuộc họp.

Sau đó, tôi sẽ bấm chia sẻ ghi chú với cuộc họp, rồi chọn sổ tay và trang.

Một nối kết đến OneNote sẽ tự động được thêm vào thư mời họp.

Tôi sẽ tiếp tục và gửi email với nối kết mới với mọi người... bấm gia nhập cuộc họp Skypevà chờ cho người khác tham gia.

Có vẻ như Molly đã ở đây.

Tony đang ở hội thảo, vì vậy anh ấy đã gia nhập từ iPhone của mình.

May mắn thay, hắn có một kết nối Wi-Fi, vì vậy anh ấy sẽ có thể xem tôi đang trình bày nội dung nào.

Anna là nhà thầu đồ họa của chúng tôi.

Thiết bị của cô ấy không có Skype for Business, vì vậy, cô ấy đang sử dụng ứng dụng web để kết nối.

Nó sẽ tự động mở ra khi cô tham gia cuộc họp trên thiết bị kết nối Internet mà không đang chạy Skype for Business.

Sean đang ở đường tuần này để hắn gọi đến từ điện thoại khách sạn của mình.

Ông quay số được liệt kê trong yêu cầu họp, vào ID hội thảo, và anh ấy đã tham gia.

"Xin chào mọi người. Chúng ta hãy bắt đầu. "

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×