Giải pháp cuộc họp toàn diện của bạn

Chia sẻ màn hình hoặc ứng dụng của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu cách chia sẻ ứng dụng mở hoặc màn hình máy tính của bạn với những người trong Skype for Business cuộc họp của bạn. Họ sẽ nhìn thấy bất kỳ phần nào bạn thực hiện với ứng dụng đó hoặc trên máy tính của bạn trong thời gian thực.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các nhiệm vụ trên máy tính chạy Windows. Để xem hướng dẫn cho các thiết bị khác, hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để trình bày màn hình máy tính trên PC của bạn

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút trình bày , sau đó chọn Trình bày màn hình máy tính.

  Tùy chọn Trình bày

  Nếu bạn có nhiều màn hình, bạn có thể chọn màn hình bạn muốn chia sẻ với những người dự cuộc họp.

 2. Bấm Trình bày.

  Skype for Business sẽ nhắc bạn rằng mọi người trong cuộc họp sẽ có thể thấy tất cả mọi thứ trên màn hình đó. Thực hiện kiểm tra nhanh để bảo đảm bảo rằng bạn đã thấy ổn với đó, sau đó bấm OK. Bạn sẽ nhìn thấy màu vàng viền xung quanh màn hình, cùng với bản trình bày điều khiển ở phía trên cùng--đó là cách bạn sẽ biết những gì bạn đang trình bày.

Để trình bày một ứng dụng đang mở

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút trình bày , sau đó chọn Chương trình bày.

 2. Trong cửa sổ chương trình bày, hãy chọn một hoặc nhiều ứng dụng từ hình thu nhỏ của các ứng dụng khác nhau mở trên máy tính của bạn, sau đó bấm trình bày.

 3. Skype for Business sẽ nhắc bạn rằng mọi người trong cuộc họp sẽ không thể để xem tất cả mọi thứ được hiển thị trong ứng dụng đó. Thực hiện kiểm tra nhanh để bảo đảm bảo rằng bạn đã thấy ổn với đó, sau đó bấm OK. Bạn sẽ nhìn thấy màu vàng viền xung quanh các ứng dụng hoặc ứng dụng, cùng với bản trình bày điều khiển ở phía trên cùng--đó là cách bạn sẽ biết những gì bạn đang trình bày.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Bạn không thể trình bày màn hình máy tính hoặc ứng dụng từ Skype for Business cho Android.

Bạn không thể trình bày màn hình máy tính hoặc ứng dụng từ Skype for Business cho iOS.

Bạn không thể trình bày màn hình máy tính hoặc ứng dụng từ Skype for Business cho Windows Phone.

Skype for Business không sẵn dùng trên Mac OS X thiết bị.

Để trình bày màn hình máy tính của bạn

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút trình bày , sau đó chọn Trình bày màn hình máy tính.

  Nếu bạn có nhiều màn hình, bạn có thể chọn màn hình bạn muốn chia sẻ với những người dự cuộc họp.

 2. Bấm Trình bày.

  Skype for Business sẽ nhắc bạn rằng mọi người trong cuộc họp sẽ có thể thấy tất cả mọi thứ trên màn hình đó. Thực hiện kiểm tra nhanh để bảo đảm bảo rằng bạn đã thấy ổn với đó, sau đó bấm OK. Bạn sẽ nhìn thấy màu vàng viền xung quanh màn hình, cùng với bản trình bày điều khiển ở phía trên cùng--đó là cách bạn sẽ biết những gì bạn đang trình bày.

Để trình bày một ứng dụng đang mở

 1. Từ Skype for Business cửa sổ cuộc họp, hãy bấm nút trình bày , sau đó chọn Chương trình bày.

 2. Trong cửa sổ chương trình bày, hãy chọn một hoặc nhiều ứng dụng từ hình thu nhỏ của các ứng dụng khác nhau mở trên máy tính của bạn, sau đó bấm trình bày.

 3. Skype for Business sẽ nhắc bạn rằng mọi người trong cuộc họp sẽ không thể để xem tất cả mọi thứ được hiển thị trong ứng dụng đó. Thực hiện kiểm tra nhanh để bảo đảm bảo rằng bạn đã thấy ổn với đó, sau đó bấm OK. Bạn sẽ nhìn thấy màu vàng viền xung quanh các ứng dụng hoặc ứng dụng, cùng với bản trình bày điều khiển ở phía trên cùng--đó là cách bạn sẽ biết những gì bạn đang trình bày.

Chia sẻ màn hình máy tính hoặc chương trình trong cuộc họp Skype for Business giữ tất cả mọi người trên cùng một trang.

Nếu bạn chỉ định để hiển thị một ứng dụng, hãy chọn Trình bày các chương trình.

Khi bạn cần chuyển đổi giữa hai hoặc nhiều ứng dụng, bạn cần Trình bày màn hình máy tính.

Cuộc họp đó, tôi sẽ chia sẻ màn hình của tôi, vì chúng tôi đang lấy dữ liệu từ một bảng tính Excel vào một bản PowerPoint.

Tôi đã có cả hai tệp mở.

Nhưng kể từ khi mọi người trong cuộc họp sẽ nhìn thấy toàn bộ màn hình nền, Skype for Business cảnh báo tôi để ẩn bất kỳ phần nào không phải là công cộng.

OK, mọi thứ vẻ phù hợp.

Tôi cần để xây dựng một trang chiếu mới xung quanh các số Excel, vì vậy tôi sẽ sao chép và sau đó dán vào trang chiếu PowerPoint mới trong bản của chúng tôi.

Với Skype for Business, tính năng chia sẻ hoạt động trên iPhone, Skype for Business máy khách và ứng dụng web.

Alex nằm trên một điện thoại cố định, vì vậy anh ấy sẽ chỉ nghe.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×