Video: Chèn và xem xét chú thích trong Word

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn muốn thêm ghi chú, gợi ý hoặc câu hỏi vào tài liệu nhưng không muốn thay đổi nội dung thực tế, bạn có thể chèn chú thích.

Để chèn chú thích

  1. Chọn văn bản hoặc mục bạn muốn chú thích vào đó, hoặc bấm vào phần cuối của văn bản đó.

  2. Trên tab Xem xét, bấm Chú thích Mới.

  3. Gõ chú thích vào trong bóng chú thích.

Khi bạn hoàn tất với chú thích, bạn có thể đánh dấu nhận xét là đã xong hoặc bạn có thể loại bỏ chúng. Bạn cũng có thể trả lời chú thích trong tài liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×