Video: Cách đăng nhập vào Office

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Ghi chú   SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Cách đăng nhập vào Office, để bạn có thể tận dụng các lợi ích như kho lưu trữ OneDrive trực tuyến.

Áp dụng Cho: Project Standard 2013, Visio Professional 2013, Excel 2013, OneNote 2013, Access 2013, Project Professional 2013, Visio 2013, Publisher 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ