Video: Bắt đầu dùng Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cách hay nhất để tìm hiểu Excel 2013 là bắt đầu sử dụng chương trình này. Tạo một sổ làm việc trống và tìm hiểu thông tin cơ bản về cách làm việc với các cột, ô và dữ liệu.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Tạo sổ làm việc Excel 2013 đầu tiên của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!