Video: Bắt đầu dùng Excel

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cách hay nhất để tìm hiểu Excel 2013 là bắt đầu sử dụng chương trình này. Tạo một sổ làm việc trống và tìm hiểu thông tin cơ bản về cách làm việc với các cột, ô và dữ liệu.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên Tạo sổ làm việc Excel 2013 đầu tiên của bạn.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×