Tôi và tài liệu của tôi

Đồng chỉnh sửa bảng tính

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Với Excel dành cho web, bạn có thể sửa một bảng tính Excel cùng với các đồng đội của bạn. Xem video để biết cách thức hoạt động này trong trình duyệt trên máy tính và cuộn xuống để xem cách thực hiện nhiệm vụ này qua nhiều thiết bị khác nhau.

Quan trọng: Để nhiều người đồng chỉnh sửa một bảng tính, mọi người phải sử dụng Excel dành cho web. Nếu bất kỳ ai mở bảng tính trong Excel được cài đặt trên thiết bị, chỉ có người đó sẽ có thể sửa tệp cho đến khi nó được lưu và đóng.

Quy trình sau đây mô tả cách thực hiện nhiệm vụ này bằng cách sử dụng Excel dành cho web trong trình duyệt web trên máy tính. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng một thiết bị khác. Xem mục cụ thể "cách để" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để chỉnh sửa một bảng tính bằng cách sử dụng Excel dành cho web

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.comđăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp bạn muốn sửa là của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Onedrive, rồi chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó đã chia sẻ một bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn Onedrive, rồi chọn chia sẻ với tôi. Sau đó, chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi có tên là ví dụ về ngân sách sự kiện tiếp thị. xlsx.)

 3. Trên menu sửa sổ làm việc, chọn chỉnh sửa trong Excel dành cho web.

 4. Để sửa nội dung của một ô, hãy gõ nhẹ để chọn ô đó, rồi nhập mục nhập của bạn. Sau đó, nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn chỉnh sửa một bảng tính trong Excel dành cho web, các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Cụ thể "làm thế nào để" hướng dẫn cho thiết bị của bạn

Để chỉnh sửa một bảng tính bằng cách sử dụng Excel dành cho web trên máy tính chạy Windows hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.comđăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp bạn muốn sửa là của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Onedrive, rồi chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó đã chia sẻ một bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn Onedrive, rồi chọn chia sẻ với tôi. Sau đó, chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi có tên là ví dụ về ngân sách sự kiện tiếp thị. xlsx.)

 3. Trên menu sửa sổ làm việc, chọn chỉnh sửa trong Excel dành cho web.

 4. Để sửa nội dung của một ô, hãy gõ nhẹ để chọn ô đó, rồi nhập mục nhập của bạn. Sau đó, nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn chỉnh sửa một bảng tính trong Excel dành cho web, các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Để chỉnh sửa một bảng tính bằng cách sử dụng Excel dành cho web trên máy Mac của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.comđăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp bạn muốn sửa là của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Onedrive, rồi chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó đã chia sẻ một bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn Onedrive, rồi chọn chia sẻ với tôi. Sau đó, chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi có tên là ví dụ về ngân sách sự kiện tiếp thị. xlsx.)

 3. Trên menu sửa sổ làm việc, chọn chỉnh sửa trong Excel dành cho web.

 4. Để sửa nội dung của một ô, hãy gõ nhẹ để chọn ô đó, rồi nhập mục nhập của bạn. Sau đó, nhấn Return.

Mẹo: Khi bạn chỉnh sửa một bảng tính trong Excel dành cho web, các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Để chỉnh sửa một bảng tính bằng cách sử dụng Excel dành cho web trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.comđăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp bạn muốn sửa là của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Onedrive, rồi chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó đã chia sẻ một bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn Onedrive, rồi chọn chia sẻ với tôi. Sau đó, chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi có tên là ví dụ về ngân sách sự kiện tiếp thị. xlsx.)

 3. Trên menu sửa sổ làm việc, chọn chỉnh sửa trong Excel dành cho web.

 4. Để sửa nội dung của một ô, hãy gõ nhẹ để chọn ô đó, rồi nhập mục nhập của bạn. Sau đó, nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn chỉnh sửa một bảng tính trong Excel dành cho web, các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Để chỉnh sửa một bảng tính bằng cách sử dụng Excel dành cho web trên iPad hoặc iPhone của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.comđăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp bạn muốn sửa là của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Onedrive, rồi chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó đã chia sẻ một bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn Onedrive, rồi chọn chia sẻ với tôi. Sau đó, chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi có tên là ví dụ về ngân sách sự kiện tiếp thị. xlsx.)

 3. Trên menu sửa sổ làm việc, chọn chỉnh sửa trong Excel dành cho web.

 4. Để sửa nội dung của một ô, hãy gõ nhẹ để chọn ô đó, rồi nhập mục nhập của bạn. Sau đó, nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn chỉnh sửa một bảng tính trong Excel dành cho web, các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Để sửa một bảng tính bằng cách sử dụng Excel dành cho web trên Windows Phone của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.comđăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp bạn muốn sửa là của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Onedrive, rồi chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó đã chia sẻ một bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn Onedrive, rồi chọn chia sẻ với tôi. Sau đó, chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi có tên là ví dụ về ngân sách sự kiện tiếp thị. xlsx.)

 3. Trên menu sửa sổ làm việc, chọn chỉnh sửa trong Excel dành cho web.

 4. Để sửa nội dung của một ô, hãy gõ nhẹ để chọn ô đó, rồi nhập mục nhập của bạn. Sau đó, nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn chỉnh sửa một bảng tính trong Excel dành cho web, các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Để chỉnh sửa một bảng tính bằng cách sử dụng Excel dành cho web

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi đến http://Portal.Office.comđăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp bạn muốn sửa là của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Onedrive, rồi chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó đã chia sẻ một bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn Onedrive, rồi chọn chia sẻ với tôi. Sau đó, chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi có tên là ví dụ về ngân sách sự kiện tiếp thị. xlsx.)

 3. Trên menu sửa sổ làm việc, chọn chỉnh sửa trong Excel dành cho web.

 4. Để sửa nội dung của một ô, hãy gõ nhẹ để chọn ô đó, rồi nhập mục nhập của bạn. Sau đó, nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn chỉnh sửa một bảng tính trong Excel dành cho web, các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động.

Bạn muốn thêm nữa?

Các mẹo hàng đầu để làm việc trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản trong Excel Online

Cộng tác trên sổ làm việc Excel

Nhóm của tôi đã được làm việc trên một ngân sách sự kiện và chúng tôi cần phải hoàn thành nó.

Bảng tính được lưu vào điện toán đám mây, trong thư viện OneDrive for Business của tôi và tôi đã chia sẻ nó với các đồng đội của tôi.

Có vẻ như Katie và Tony đã nhận được việc cần làm. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này trong thời gian không!

Nhóm của tôi sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau-Katie trên iPad của cô ấy, và Tony hiện mọi thứ trên máy tính bảng Android của mình.

Nhưng tất cả chúng ta có thể làm việc cùng nhau bằng cách sử dụng Excel dành cho web.

OK, bảng tính chỉ là cách hoàn tất!

Những thay đổi của mọi người đang được lưu tự động, vì vậy ngân sách sẽ tốt để đi.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×