Vi-rút phát hiện trong SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Office 365 có thể giúp bảo vệ môi trường của bạn từ phần mềm độc hại bằng cách phát hiện vi-rút trong tệp mà người dùng tải lên SharePoint Online. Tệp được quét vi-rút cho sau khi họ được tải lên. Nếu tệp được tìm thấy nhiễm, thuộc tính được đặt người dùng không thể tải xuống tệp từ trình duyệt hoặc đồng bộ tệp trong ứng dụng khách OneDrive for Business . Lưu ý rằng tệp lớn hơn 25 MB Kích cỡ không quét.

Quan trọng: Các chức năng chống vi-rút trong SharePoint Online là một cách để chứa vi-rút. Họ không nhằm làm điểm duy nhất của bảo vệ chống phần mềm độc hại cho môi trường của bạn. Chúng tôi khuyến khích tất cả các khách hàng để đánh giá và thực hiện antimalware bảo vệ ở tầng khác nhau và áp dụng những cách thực hành tốt nhất để bảo mật cơ sở hạ tầng doanh nghiệp của bạn. Để biết thêm thông tin về chiến lược và những cách thực hành tốt nhất, hãy xem Cách thực hành tốt nhất bảo mật Enterprise.

Điều gì xảy ra khi một tệp nhiễm được tải lên SharePoint Online?

Office 365 sử dụng một công cụ phát hiện vi-rút phổ biến. Công cụ chạy không đồng bộ trong SharePoint Onlinevà duyệt qua các tệp khi chúng được tải lên. Khi tệp được phát hiện để chứa vi-rút, nó được gắn cờ sao cho nó không được tải xuống lại.

Đây là những gì sẽ xảy ra:

 1. Người dùng tải tệp lên SharePoint Online.

 2. Công cụ phát hiện vi-rút quét tệp.

 3. Nếu tìm thấy có vi-rút, vi-rút máy đặt thuộc tính trên tệp cho biết rằng nó nhiễm.

Điều gì xảy ra khi người dùng sẽ cố gắng tải xuống tệp nhiễm bằng cách dùng trình duyệt?

Nếu tệp được nhiễm vi-rút, người dùng không thể tải xuống tệp từ SharePoint Online bằng cách dùng trình duyệt.

Đây là những gì sẽ xảy ra:

 1. Người dùng sẽ mở ra một trình duyệt web và tìm cách tải xuống tệp nhiễm từ SharePoint Online.

 2. Người dùng được cung cấp một cảnh báo vi-rút đã được phát hiện, và được cung cấp tùy chọn để tải xuống tệp và tìm cách dọn bằng cách dùng phần mềm chống vi-rút của riêng họ.

  Cảnh báo chống vi-rút

Điều gì xảy ra khi ứng dụng khách OneDrive for Business tìm cách đồng bộ tệp bị nhiễm?

Nếu tệp được nhiễm vi-rút, người dùng không thể đồng bộ tệp từ máy khách OneDrive for Business .

Đây là những gì sẽ xảy ra:

 1. Máy khách OneDrive for Business sẽ kiểm tra các thuộc tính tệp trước khi tải xuống các tệp vào một thư mục đồng bộ.

 2. Nếu tệp chứa vi-rút, OneDrive for Business khách sẽ tải xuống tệp vào thư mục đồng bộ. Thay vào đó, một thông báo trong khay hệ thống cho người dùng không có vấn đề đồng bộ hóa, như trong ảnh chụp màn hình sau đây:

  Ảnh chụp màn hình của một hộp thoại hiển thị 1 mục không thể đồng bộ với OneDrive for Business vì trình quét virus của máy chủ đã phát hiện sự cố với tệp này.
 3. Người dùng có thể mở hộp thoại Trạng thái đồng bộ để tìm hiểu rằng có là vấn đề đồng bộ hóa vì tệp có vi-rút.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×