Việc thực hiện chuyển tệp khối điểm-điểm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Skype for Business Online, bạn có khả năng để kiểm soát việc thực hiện chuyển tệp điểm-điểm (P2P) là một phần của thiết đặt chính sách hội thảo hiện có. Tuy nhiên, điều này cho phép hoặc chặn tệp chuyển cho người dùng hay không họ chuyển tệp đến người dùng trong cùng một tổ chức hoặc người dùng được liên kết từ một tổ chức khác. Theo dõi các bước dưới đây, bạn có thể chặn việc thực hiện chuyển tệp P2P với các tổ chức được liên kết hoặc đối tác.

Một tình huống rất thông thường là khi bạn muốn cho phép người dùng nội bộ truyền tệp sử dụng P2P nhưng chặn truyền tệp với đối tác được liên kết. Đối với trường hợp này, bạn sẽ cần làm:

 • Gán chính sách hội thảo với P2P tệp truyền hỗ trợ (EnableP2PFileTransfer đặt True) cho người dùng trong tổ chức của bạn.

 • Tạo chính sách thông tin liên lạc aglobal người dùng bên ngoài thiết chặn ngoài P2P tệp chuyển (EnableP2PFileTransfer đặt False) và gán nó cho người dùng trong tổ chức của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thiết đặt ở đây.

Nếu một người dùng được liên kết bên ngoài tổ chức của bạn tìm cách gửi tệp cho người dùng mà đã được áp dụng chính sách, họ sẽ nhận được một lỗi Chuyển thành công . Và nếu người dùng cố gắng gửi tệp, họ sẽ nhận được một lỗi truyền tệp bị tắt .

Để thực hiện việc này, người dùng phải dùng một phiên bản được hỗ trợ của bản 2016 Click-to-Run Skype cho Business app hỗ trợ nó. Sau đây tối thiểu Phiên bản Skype dành cho khách hàng Business 2016 Click-to-Run là bắt buộc:

Loại

Ngày phát hành

Phiên bản

Bản dựng

Bản phát hành Đầu tiên của Kênh Hiện tại

17/11 năm 2016

16.0.7571.2006

Phiên bản 1611 (xây dựng 7571.2006)

Kênh Hiện tại

6/12/2016

16.0.7571.2072

Phiên bản 1611 (Bản dựng 7571.2072)

Kênh Chậm

2/22/2017

16.0.7369.2118

Phiên bản 1609 (xây dựng 7369.2118)

Thận trọng: Người dùng đang dùng các phiên bản Skype dành cho ứng dụng kinh doanh Windows hoặc Mac máy khách sẽ vẫn có thể truyền tệp.

 • Kiểm tra để chắc chắn bạn đang chạy Windows PowerShell phiên bản 3.0 trở lên

  1. Để xác minh rằng bạn đang chạy phiên bản 3.0 trở lên: Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

  2. Kiểm tra phiên bản bằng cách nhập Get-Host vào cửa sổ Windows PowerShell.

  3. Nếu bạn chưa có phiên bản 3.0 trở lên thì bạn sẽ cần tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows PowerShell. Xem Windows Management Framework 4.0 để tải xuống và cập nhật Windows PowerShell lên phiên bản 4.0. Khởi động lại máy tính của bạn khi được nhắc.

  4. Bạn cũng sẽ cần cài đặt mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online nhằm cho phép bạn tạo phiên Windows PowerShell từ xa kết nối với Skype for Business Online. Bạn có thể tải xuống mô-đun chỉ được hỗ trợ trên máy tính 64 bit này từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft tại Mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online. Khởi động lại máy tính của bạn nếu được nhắc.

  Nếu bạn cần biết thêm, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất.

 • Bắt đầu phiên Windows PowerShell

  1. Từ Menu Bắt đầu > Windows PowerShell.

  2. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy kết nối với tổ chức Office 365 của bạn bằng cách chạy:

   Ghi chú: Bạn chỉ phải chạy lệnh Import-Module trong lần đầu tiên sử dụng mô-đun Windows PowerShell cho Skype for Business Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc bắt đầu Windows PowerShell, hãy xem mục Kết nối tới tất cả các dịch vụ Office 365 trong một cửa sổ Windows PowerShell duy nhất hoặc Kết nối tới Skype for Business Online bằng Windows PowerShell.

Theo mặc định, EnableP2PFileTransfer được bật trên chính sách toàn cầu của tổ chức. Khi nó đã được tạo ra, người dùng của bạn đã được gán chính sách BposSAllModality .

Để cho phép P2P chuyển cho bên trong của bạn chuyển tệp bên ngoài tổ chức nhưng chặn để tổ chức khác, bạn chỉ cần thay đổi nó ở một mức toàn cầu. Để thực hiện điều này, hãy chạy:

Set-CsExternalUserCommunicationPolicy -EnableP2PFileTransfer $False

 • Bạn có thể áp dụng điều này cho người dùng bằng cách tạo một chính sách mới và cấp quyền cho người dùng đó. Để thực hiện điều này, hãy chạy:

  New-CsExternalUserCommunicationPolicy -Identity BlockExternalFT -EnableP2PFileTransfer $False
  Grant-CsExternalUserCommunicationPolicy -PolicyName BlockExternalFT -Identity amosm@contoso.com

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×