Viết một bản ghi nhớ trong Word Web App

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Viết một bản ghi nhớ như thế này khi bạn đang trực tuyến được nhanh chóng và dễ dàng.

Mẫu bản ghi nhớ

Chọn một trong các mẫu bản ghi nhớcủa chúng tôi và mở nó trong Word Online để dễ nhãn của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đã có trong Word Online, nhận để các mẫu bản ghi nhớ bằng cách đi tới tệp > mới, rồi bên dưới hình ảnh mẫu, bấm thêm trên Office.com.
bấm Thêm trên Office.com
bạn sẽ xuất hiện trên các mẫu cho Word. Trong danh sách thể loại, bấm ghi nhớ.

Khi bạn làm việc trên bản ghi nhớ, bạn sẽ có thể muốn đổi tên nó.

Phân phối bản ghi nhớ

Khi bạn hoàn tất, in hoặc gửi nó ra điện tử. Bạn có thể làm điều này với bản ghi nhớ vẫn mở trong Word Online. Không cần phải lưu nó lần đầu tiên (mà đã hoàn tất cho bạn).

In thư

Để in, hãy nhấn Ctrl+P và chờ xuất hiện hộp thoại In.

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy một hộp thoại in, bấm vào nối kết để mở một phiên bản tệp PDF của bản ghi nhớ. Từ đây, sử dụng lệnh in của chương trình PDF.

Gửi nối kết đến bản ghi nhớ

Đối với phiên bản điện tử của bản ghi nhớ, gửi nối kết:

  1. Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Chia sẻ.

  2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.

    Bấm Lấy Nối kết

  3. Bên dưới Chọn một tùy chọn, hãy bấm Chỉ xem.

    Nối kết chỉ xem

  4. Bấm Tạo Nối kết.

  5. Bấm vào địa chỉ web để chọn địa chỉ, rồi sao chép và dán nó vào email, thư hoặc bài đăng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×