VARP (Hàm VARP)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính toán phương sai dựa trên toàn bộ tập hợp.

Cú pháp

VARP (number1,number2,...)

Number1, number2...     1 đến 30 đối số số tương ứng với một tập hợp. Giá trị lô-gic, chẳng hạn như TRUE và FALSE và văn bản sẽ bị bỏ qua. Nếu giá trị lô-gic và văn bản không phải được bỏ qua, hãy dùng hàm VARPA.

Ghi chú

  • VARP giả định rằng đối số của nó là toàn bộ tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn đại diện cho một mẫu của tập hợp, sau đó tính toán phương sai bằng cách dùng VAR.

  • Phương trình của VARP như sau:

    Phương trình

Ví dụ

Giả sử 10 tất cả các công cụ đóng dấu từ cùng một máy trong khi chạy sản xuất được thu thập và đo cho độ bền gãy.

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

= VARP([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

Phương sai của giới hạn bền cho tất cả các công cụ, giả định rằng chỉ 10 công cụ là sản xuất (678.84)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×