Vị trí đăng nhập vào Office 365

Microsoft có nhiều hơn một loại dịch vụ Office 365 và mỗi dịch vụ có trang thông tin đăng nhập riêng. Nơi bạn đăng nhập phụ thuộc vào bạn đang sử dụng dịch vụ nào. Tên người dùng của bạn (là địa chỉ email của bạn) có thể cho biết bạn đang sử dụng dịch vụ nào.

Trong chủ đề này:

Tôi đăng nhập ở đâu?

Nếu bạn không chắc chắn mình sử dụng loại tài khoản nào cho Office 365, thì bạn có thể biết được thông qua địa chỉ email mà bạn dùng để đăng nhập. Đây là tài khoản liên kết với thuê bao Office 365 của bạn. Hãy chọn một nối kết trong bảng dưới đây để mở trang đăng nhập phù hợp cho Office 365.

Dịch vụ Office 365

Loại tài khoản

Sử dụng URL hoặc vị trí web này

Office 365 Home, Personal, hoặc University

Tài khoản Microsoft cá nhân

Đây là địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với bản Office cá nhân của bạn. Bạn có thể dùng bất kỳ địa chỉ email nào để tạo một tài khoản Microsoft. Ví dụ như bạn có lẽ đã sử dụng tài khoản outlook.com, tài khoản hotmail.com, tài khoản gmail, v.v.

Đăng nhập tại office.com và chọn Tài khoản của tôi.

Tài khoản của Tôi

Đây là nơi bạn quản lý thuê bao của mình, cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac, chia sẻ thuê bao của bạn (chỉ Office 365 Home) và truy nhập vào các dịch vụ như Skype và OneDrive. Xem Trang Tài khoản của Tôi ở đâu?

Office 365 dành cho doanh nghiệp hoặc giáo dục

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Đây là tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo hoặc người khác trong tổ chức của bạn đã thay mặt bạn tạo ra.

Đăng nhập tại portal.office.com hoặc tại website công ty hay trường học của bạn

trang đăng nhập portal.office.com

Đây là nơi bạn có thể cài đặt Office (nếu bạn có giấy phép) hoặc dùng các dịch vụ Office 365 dành cho doanh nghiệp khác.

Office 365 vận hành bởi 21Vianet

Tài khoản công ty hay trường học cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc

Nếu bạn sử dụng Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc, thì đây là tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo hoặc người khác trong tổ chức của bạn tại Trung Quốc đã thay mặt bạn tạo ra.

Đăng nhập tại login.partner.microsoftonline.cn

Đây là nơi bạn có thể cài đặt Office (nếu bạn có giấy phép) hoặc dùng các dịch vụ Office 365 dành cho doanh nghiệp khác.

Ghi chú  Bạn có thể liên kết tài khoản công ty hoặc trường học hoặc tài khoản bên thứ ba (như Gmail hay Yahoo) với tài khoản Microsoft*, nhưng việc dùng một tài khoản như thế là một cách ít phổ biến khi đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Phải làm gì nếu mật khẩu của tôi không hoạt động và tôi cần đặt lại mật khẩu?

Nếu bạn không thể đăng nhập và muốn đặt lại mật khẩu của mình, hãy thử làm như sau.

Dịch vụ Office 365

Tùy chọn hỗ trợ đặt lại mật khẩu

Office 365 Home, Personal, hoặc University

Đặt lại mật khẩu tại account.live.com/pw.

Gói doanh nghiệp hoặc giáo dục của Office 365

Đặt lại mật khẩu của bạn tại passwordreset.microsoftonline.com hoặc liên hệ với người quản trị trong tổ chức của bạn. Nếu bạn là người quản trị, hãy xem Đặt lại mật khẩu cho người quản trị.

Office 365 vận hành bởi 21Vianet

Hãy liên hệ với người quản trị trong tổ chức của bạn để đặt lại mật khẩu cho bạn.

Cần phải làm gì nếu tôi vẫn không thể đăng nhập?

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy thử làm như sau.

Dịch vụ Office 365

Tùy chọn hỗ trợ

Office 365 Home, Personal, hoặc University

Gói doanh nghiệp hoặc giáo dục của Office 365

Office 365 vận hành bởi 21Vianet

Ghi chú  * Các tài khoản Microsoft như Outlook.com và Hotmail.com được cung cấp bởi Microsoft Corporation và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Microsoft cũng như điều khoản về quyền riêng tư. Sử dụng các ứng dụng và tài khoản này có thể làm cho dữ liệu khách hàng được truyền, lưu trữ và/hoặc xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có trụ sở của Microsoft, các công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft.

Xem Thêm

Bắt đầu tại Office.com

Tôi đăng nhập bằng tài khoản Office hay tài khoản Microsoft?

Trang Tài khoản của Tôi ở đâu?

Đăng nhập Office

Cài đặt và thiết lập Office 365 - Trợ giúp

Áp dụng Cho: Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 End User, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ