Vị trí đăng nhập vào Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đăng nhập bằng tài khoản liên kết với thuê bao Office 365 của bạn, hoặc giao dịch mua lần của Office 2016 hoặc Office 2013. Đây là một cá nhân Tài khoản Microsoft chẳng hạn như một tài khoản outlook.com, hotmail.com tài khoản, tài khoản gmail, v.v.. Hoặc có thể là tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo hoặc người khác ở công ty hoặc trường học đã thay mặt của bạn.

Nếu bạn đang chỉ cần tìm kiếm vị trí để cài đặt Office, hãy xem tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 365, Office 2016, hoặc Office 2013 trên PC hoặc Mac của bạn.

Tôi đăng nhập ở đâu?

Đăng nhập tại: www.office.com/signin

Quan trọng: Bạn đang sử dụng Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc? Nếu vậy, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo hoặc người khác trong tổ chức của bạn ở Trung Quốc đã thay mặt tại login.partner.microsoftonline.cn.

Cần phải làm gì nếu mật khẩu không hoạt động hoặc tôi vẫn không thể đăng nhập?

Microsoft có nhiều hơn một loại kế hoạch Office 365 vì vậy nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy thử các tùy chọn hỗ trợ sau đây dành riêng cho sản phẩm Office của bạn. Để biết danh sách sản phẩm nào được bao gồm dưới gói khác nhau, hãy xem Office dành cho gia đình và Office cho các gói doanh nghiệp.

Lập kế hoạch Office

Tùy chọn hỗ trợ

Nếu sản phẩm Office của bạn được liệt kê bên dưới Office dành cho gia đình

Nếu sản phẩm của bạn được liệt kê bên dưới Office dành cho doanh nghiệp

Nếu bạn dùng Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc

Ghi chú: Bạn có thể liên kết tài khoản công ty hoặc trường học hoặc tài khoản bên thứ ba (như Gmail hay Yahoo) với một tài khoản Microsoft *, nhưng việc dùng một tài khoản như là một cách ít phổ biến khi đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

* Các tài khoản Microsoft như Outlook.com và Hotmail.com được cung cấp bởi Microsoft Corporation và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Microsoft cũng như điều khoản về quyền riêng tư. Sử dụng các ứng dụng và tài khoản này có thể làm cho dữ liệu khách hàng được truyền, lưu trữ và/hoặc xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có trụ sở của Microsoft, các công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tổng quan về thanh toán cho Office 365 dành cho gia đình

Quản lý thanh toán và thuê bao trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×