Vị trí đăng nhập vào Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft có nhiều hơn một loại Office 365 gói. Nơi bạn đăng nhập tùy thuộc vào gói nào bạn đang dùng. Tên người dùng của bạn (đây là địa chỉ email của bạn) cũng là một chỉ báo của gói nào bạn có.

Tôi đăng nhập ở đâu?

Nếu bạn không chắc chắn loại tài khoản nào bạn dùng cho Office 365, bạn có thể biết thông qua địa chỉ email bạn đăng nhập. Đây là tài khoản liên kết với thuê bao Office 365 của bạn, hoặc giao dịch mua lần của Office 2016 hoặc Office 2013. Chọn một nối kết trong bảng sau đây để mở trang thích hợp đăng nhập cho Office 365.

Lập kế hoạch Office

Loại tài khoản cần thiết để đăng nhập

Sử dụng URL hoặc vị trí web này

Nếu sản phẩm của bạn được liệt kê trong Office cho gia đình gói

Tài khoản Microsoft cá nhân

Đây là địa chỉ email và mật khẩu được liên kết với bản Office cá nhân của bạn. Bạn có thể dùng bất kỳ địa chỉ email nào để tạo một tài khoản Microsoft. Ví dụ như bạn có lẽ đã sử dụng tài khoản outlook.com, tài khoản hotmail.com, tài khoản gmail, v.v.

Đăng nhập tại office.com/myaccount.

Đăng nhập vào Office bằng địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Microsoft

Đây là nơi bạn quản lý thuê bao của mình, cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac, chia sẻ thuê bao của bạn (chỉ Office 365 Home) và truy nhập vào các dịch vụ như Skype và OneDrive. Xem Trang Tài khoản của Tôi ở đâu?

Nếu sản phẩm của bạn được liệt kê trong Office cho các gói doanh nghiệp

tài khoản công ty hoặc trường học

Đây là tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo hoặc người khác trong tổ chức của bạn đã thay mặt bạn tạo ra.

Đăng nhập tại portal.office.com hoặc tại website công ty hay trường học của bạn

trang đăng nhập portal.office.com

Đây là nơi bạn có thể cài đặt OfficeOffice (nếu bạn có giấy phép) hoặc dùng dịch vụ Office 365 dành cho doanh nghiệp khác.

Office 365 vận hành bởi 21Vianet

Tài khoản công ty hay trường học cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc

Nếu bạn sử dụng Office 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc, thì đây là tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã tạo hoặc người khác trong tổ chức của bạn tại Trung Quốc đã thay mặt bạn tạo ra.

Đăng nhập tại login.partner.microsoftonline.cn

Đây là nơi bạn có thể cài đặt Office (nếu bạn có giấy phép) hoặc dùng các dịch vụ Office 365 dành cho doanh nghiệp khác.

Ghi chú: Bạn có thể liên kết tài khoản công ty hoặc trường học hoặc tài khoản bên thứ ba (như Gmail hay Yahoo) với tài khoản Microsoft*, nhưng việc dùng một tài khoản như thế là một cách ít phổ biến khi đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Cần phải làm gì nếu mật khẩu không hoạt động hoặc tôi vẫn không thể đăng nhập?

Nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, hãy thử làm như sau.

Lập kế hoạch Office

Tùy chọn hỗ trợ

Nếu sản phẩm của bạn được liệt kê bên dưới gia gói Office cho thấy các tùy chọn hỗ trợ

Nếu sản phẩm của bạn được liệt kê trong Office cho các gói doanh nghiệp xem các tùy chọn hỗ trợ

Office 365 vận hành bởi 21Vianet hãy xem các tùy chọn hỗ trợ

Ghi chú: * Các tài khoản Microsoft như Outlook.com và Hotmail.com được cung cấp bởi Microsoft Corporation và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Microsoft cũng như điều khoản về quyền riêng tư. Sử dụng các ứng dụng và tài khoản này có thể làm cho dữ liệu khách hàng được truyền, lưu trữ và/hoặc xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có trụ sở của Microsoft, các công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Bắt đầu tại Office.com

tôi đăng nhập bằng tài khoản Office hay tài khoản Microsoft?

Trang tài khoản của tôi ở đâu?

Đăng nhập vào Office

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×