Vị trí, địa chỉ và định tuyến cuộc gọi khẩn cấp là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đang cấu hình gọi gói trong Office 365, nó có yêu cầu một địa chỉ khẩn cấp được gán cho mỗi số điện thoại khi bạn hoặc có số điện thoại hoặc khi nó được gán cho người dùng để hỗ trợ gọi khẩn cấp. Trước khi giao khẩn cấp địa chỉ cho một số điện thoại, một địa chỉ khẩn cấp phải được tạo ra và xác nhận. Kiểm soát đảm bảo rằng địa chỉ khẩn cấp được nhận dạng và nó ở trong một định dạng chính xác mà có thể được sử dụng dịch vụ khẩn cấp phản hồi. Hoặc bạn có thể, một vị trí trong địa chỉ khẩn cấp có thể được thêm vào cung cấp một vị trí cụ thể hơn cho người dùng. Ví dụ, vị trí khẩn cấp có thể là một hàm floor, cánh, hoặc office được nối kết đến một địa chỉ khẩn cấp cụ thể. Ngay cả khi khẩn cấp địa chỉ được xác thực, vị trí không.

Địa chỉ khẩn cấp là gì?

Một địa chỉ khẩn cấp là bắt buộc cho số điện thoại hiện hoạt, nhưng khi nó có yêu cầu là phụ thuộc vào quốc gia/khu vực. Tại Hoa Kỳ, một địa chỉ khẩn cấp là cần thiết khi một số được gán cho người dùng. Cho quốc gia khác, chẳng hạn như trong châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), một địa chỉ khẩn cấp là cần thiết khi bạn nhận được số điện thoại từ Office 365 hoặc khi nó sẽ được chuyển từ một nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng vận tải.

Một địa chỉ khẩn cấp có thể được gọi là một địa chỉ dân sự, địa chỉ đường phố hoặc một địa chỉ thực. Đó là địa chỉ đường phố hoặc dân sự của vị trí của doanh nghiệp cho tổ chức của bạn. Ví dụ, địa chỉ 12345 Bắc chính đường phố, Redmond, WA 98052 được dùng để định tuyến cuộc gọi khẩn cấp để căn cứ văn thích hợp và để hỗ trợ trong định vị người gọi khẩn cấp. Có thể bạn sẽ cần nhiều hơn một địa chỉ khẩn cấp nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều hơn một vị trí vật lý doanh nghiệp.

Xác nhận địa chỉ khẩn cấp liên quan đến việc đảm bảo rằng nó là hợp lệ và được định dạng chính xác cho các dịch vụ khẩn cấp phản hồi. Có thể tạo và lưu một địa chỉ khẩn cấp không xác thực, nhưng chỉ được xác thực địa chỉ có thể được liên kết với một người dùng. Sau khi một địa chỉ khẩn cấp được xác nhận và lưu, nó có thể được gán cho người dùng. Nếu bạn cần thay đổi một địa chỉ khẩn cấp được xác thực đã lưu, bạn sẽ cần tạo một mật khẩu mới.

Vị trí khẩn cấp là gì?

Vị trí khẩn cấp có liên kết với một địa chỉ khẩn cấp để cung cấp cho một vị trí chính xác hơn bên trong một tòa nhà. Vị trí khẩn cấp thông thường là floor, dựng cánh hoặc số văn phòng nơi người dùng được đặt. Bạn có thể có một số không giới hạn của vị trí liên kết với một địa chỉ khẩn cấp.

Khi gán địa chỉ khẩn cấp cho người dùng, địa chỉ này thực chất là một ID vị trí được tham chiếu khi bạn gán địa chỉ. ID vị trí bao gồm địa chỉ khẩn cấp được tham chiếu (địa chỉ đường phố hoặc dân sự). Vị trí khẩn cấp mặc định được đưa vào địa chỉ khẩn cấp phòng trường hợp không cần vị trí trong tòa nhà.

Định tuyến cuộc gọi khẩn cấp là gì?

Khẩn cấp địa chỉ và vị trí được sử dụng trong quá trình định tuyến cuộc gọi khẩn cấp tới Trung tâm văn thích hợp khi lập khẩn cấp ứng đầu tiên. Khi một Skype for Business người dùng quay số khẩn cấp, cách cuộc gọi được định tuyến để phục vụ công cộng an toàn trả lời điểm (PSAP) sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực. Trong một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh, các cuộc gọi trước tiên sẽ được lọc để xác định vị trí hiện tại của người dùng trước khi kết nối cuộc gọi đến Trung tâm văn phù hợp. Trong các quốc gia/khu vực, cuộc gọi sẽ được định tuyến đến trực tiếp đến Trung tâm văn phục vụ liên kết với người gọi khẩn cấp số điện thoại.

Tạo, thêm và giao khẩn cấp vị trí và địa chỉ cho người dùng của bạn

  1. Lập kế hoạch cho các vị trí khẩn cấp Bước đầu tiên là lập kế hoạch cho các vị trí khẩn cấp của bạn. Bạn cần phải danh sách tất cả địa chỉ thực của bạn. Sau đó, dựa trên đó, xác định vị trí cho các địa chỉ khẩn cấp cần thiết và Nếu vậy, họ là gì. Ví dụ, nếu doanh nghiệp có 3 office tòa nhà mỗi với 4 sàn, là khả năng rằng có cần là địa chỉ khẩn cấp 3, với sàn 1-4 liệt kê ở dạng một vị trí đối với mỗi.

  2. Tạo và xác thực vị trí khẩn cấp của bạn Bước tiếp theo là tạo và xác thực địa chỉ khẩn cấp của bạn. Khi tạo một địa chỉ khẩn cấp, bạn có thể xác thực địa chỉ này. Để tạo địa chỉ khẩn cấp, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ địa chỉ khẩn cấp cho tổ chức của bạn.

    Quan trọng: Xác nhận địa chỉ đường phố hoặc dân sự liên quan đến việc đảm bảo rằng nó là hợp lệ và được định dạng chính xác. Bạn có thể rằng một địa chỉ khẩn cấp chính xác một phần, chẳng hạn như bị nhập sai tên thành phố, có thể truyền vẫn pass xác thực. Quá trình sử dụng tất cả các phần của một địa chỉ đã cho để xác định nếu nó chứa đủ thông tin để định tuyến cuộc gọi đến Trung tâm văn khẩn cấp phù hợp. Nếu có, nó sẽ được trả về khi xác thực và sau đó có thể gán cho một số điện thoại.

  3. Lấy số điện thoại Bước tiếp theo là nhận số điện thoại cho người dùng của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhận số điện thoại mới từ Office 365 hoặc bằng "chạy" hoặc số điện thoại hiện có của bạn qua tính năng chuyển sang Office 365. Để xem các bước này hoàn tất, hãy xem chuyển số điện thoại để Office 365.

  4. Gán các số điện thoại Bước cuối cùng là cho phép người dùng thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại. Để thực hiện điều này, bạn phải gán một số điện thoại cho mỗi người dùng. Hãy xem gán, thay đổi, hoặc loại bỏ một số điện thoại cho người dùng để gán một số điện thoại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Skype for Business Online: gọi khẩn cấp miễn trừ trách nhiệm nhãn

Gọi khẩn cấp điều khoản và điều kiện

Hội thảo âm thanh lời quay số ra trong kỳ hạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×