Vị trí đăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp

Đăng nhập tại: www.office.com/signin

Ghi chú: 
Đối với Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://login.partner.microsoftonline.cn.
Đối với Office 365 Đức, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn tại https://portal.office.de.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Nếu bạn đã đăng nhập bằng một tài khoản, chẳng hạn như, bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft và bạn muốn đăng nhập bằng một tài khoản cơ quan hoặc trường học để thay thế hay ngược lại, hãy thực hiện như sau:

  • Đăng xuất khỏi tài khoản mà bạn đã đăng nhập, rồi đăng nhập bằng tài khoản mới. Hoặc

  • Mở phiên duyệt riêng tư trong một cửa sổ trình duyệt mới. Tìm kiếm trợ giúp cho trình duyệt web của bạn nếu bạn không chắc về cách thực hiện thao tác này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mật khẩu của tôi không hoạt động hoặc tôi vẫn không thể đăng nhập?

Xem mục Tôi không thể nhớ ra tài khoản hoặc mật khẩu mà tôi sử dụng với Office, rồi chọn tab cho sản phẩm Office của bạn.

Xem Thêm

Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 365, Office 2016 hoặc Office 2013 trên PC hoặc máy Mac

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×