Về vai trò quản trị SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để giúp bạn quản lý SharePoint Online, bạn có thể gán một hoặc nhiều người dùng vai trò quản trị SharePoint Online . Đối với sự nền, dưới đây là từng vai trò người quản trị sẵn dùng trong SharePoint Online được liệt kê theo thứ tự của cấu trúc phân cấp quyền:

  • Người quản trị toàn cầu về cổng thông tin Office 365 cũng là một người quản trị SharePoint Online . Khi bạn mua Office 365, một site nhóm được tạo tự động, và người quản trị toàn cầu Office 365 được đưa vào như là người quản trị tuyển tập trang chính cho trang đó. Hãy nhớ rằng bạn cần phải tự mình gán giấy phép SharePoint Online để truy nhập những dịch vụ hoặc bạn sẽ nhận được thông báo "Truy nhập từ chối".

    • Người quản trị SharePoint Online, chỉ định người quản trị toàn cầu, có thể truy nhập vào Trung tâm quản trị SharePoint Online và có thể tạo và quản lý tuyển tập site, chỉ định các người quản trị tuyển tập site, quản lý hồ sơ người dùng, và nhiều hơn nữa. Người quản trị SharePoint Online cũng cần giấy phép SharePoint Online . Hãy xem thêm về vai trò này các tác vụ chính dưới đây.

      • Người quản trị tuyển tập trang, mà có thể được chỉ định người quản trị SharePoint Online , có quyền để quản lý tuyển tập trang. Một tuyển tập trang có thể có một vài người quản trị, nhưng chỉ có một người quản trị chính. Người quản trị SharePoint Online có thể gán quyền cho người quản trị tuyển tập site chính khi tạo một tuyển tập trang, và có thể thêm nhiều người quản trị tuyển tập trang sau đó. Người quản trị tuyển tập trang không có quyền truy nhập vào Trung tâm quản trị SharePoint Online . Họ cần SharePoint Online giấy phép để quản lý tuyển tập trang.

Lưu ý: Không có vai trò người quản trị riêng biệt được gọi là thuật ngữ lưu trữ người quản trị, người có thể thêm hoặc thay đổi thuật ngữ trong kho thuật ngữ (một thư mục phổ biến thuật ngữ bạn muốn dùng trong tổ chức của bạn). Để tìm hiểu thêm, hãy xem gán vai trò và quyền để quản lý tập hợp thuật ngữ.

Các tác vụ chính của người quản trị SharePoint Online

Dưới đây là một số tác vụ chính người dùng có thể thực hiện khi chúng được gán vai trò quản trị SharePoint Online :

Mẹo: khi bạn gán ai đó vào vai trò quản trị SharePoint Online , bạn cũng có thể muốn gán chúng cho Office 365 dịch vụ vai trò quản trị. Cách này họ có thể xem thông tin quan trọng trong Trung tâm quản trị Office 365, chẳng hạn như trạng thái của dịch vụ SharePoint Online , và thay đổi và phát hành thông báo.

Tìm hiểu về các vai trò quản trị Office 365

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Gán vai trò quản trị trong Office 365

Thiết lập Office 365 tệp lưu trữ và chia sẻ

Lập kế hoạch hướng dẫn SharePoint Online cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×