Về vai trò máy chủ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cấu trúc máy chủ bao gồm ba tầng: ngoại vi Web, ứng dụng và cơ sở dữ liệu (SQL Server).

Tất cả ba tầng có thể chạy trên một máy chủ duy nhất.

Đối với cài đặt lớn hơn, chúng tôi khuyên bạn nên tầng cơ sở dữ liệu có máy chủ chuyên dụng (hoặc máy chủ). Web ngoại vi và ứng dụng tầng đó có thể được phân tách theo yêu cầu công suất hoặc quản trị.

Máy chủ ứng dụng cho Microsoft Office SharePoint Server 2007 có thể được cấu hình thành một máy chủ chỉ mục, một máy chủ truy vấn, hoặc cả hai. Nếu bạn cấu hình một máy chủ cụ thể cho máy chủ chỉ mục và truy vấn máy chủ vai trò, chỉ mục nội dung sẽ không phát tán trên các máy chủ truy vấn khác.

Nếu Web ngoại vi và ứng dụng tầng đang được lưu trữ trên cùng một máy chủ hoặc máy chủ và những, chúng tôi khuyên rằng một số hoặc tất cả các dịch vụ ứng dụng được lưu trữ trên máy chủ.

Khi bạn di chuyển dịch vụ từ máy chủ Web ngoại vi tới ứng dụng máy chủ để giảm tải trên các máy chủ Web, chúng tôi khuyên bạn di chuyển các dịch vụ trong thứ tự sau:

  1. Chỉ mục

  2. Truy vấn

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×