Về trình phân tích bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Thông tin trong chủ đề này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu của Microsoft Access (.mdb hoặc .accdb).

Hai bảng được tạo từ một bảng và truy vấn mang dữ liệu của chúng trở lại với nhau.

Bảng gốc

Bảng được tạo bởi Trình phân tích Bảng

Truy vấn được tạo bởi Trình phân tích Bảng

Danh sách tra cứu

Nếu bạn Cơ sở dữ liệu Microsoft Access có một bảng chứa các thông tin lặp trong một hoặc nhiều trường, bạn có thể dùng trình phân tích bảng để tách dữ liệu vào bảng có liên quan để bạn có thể lưu trữ dữ liệu hiệu quả hơn. Quy trình này được gọi là bình thường.

Trình phân tích Bảng chia một bảng có chứa thông tin nhắc lại thành nhiều bảng tách rời trong đó chỉ lưu trữ mỗi loại thông tin một lần. Điều này khiến cho cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn và dễ cập nhật hơn và giảm kích thước của cơ sở dữ liệu. Sau khi trình hướng dẫn chia dữ liệu ra, bạn vẫn có thể xem được và làm việc với dữ liệu ở một nơi bằng cách dùng trình hướng dẫn tạo ra một truy vấn.

Bạn có thể sử dụng truy vấn để cập nhật dữ liệu từ nhiều bảng cùng một lúc. Truy vấn cũng cung cấp các tính năng tiết kiệm thời gian khác để tăng thêm tính chính xác cho dữ liệu.

  • Nếu bạn thay đổi trường lặp lại trong truy vấn, tất cả bản ghi với giá trị đó sẽ được tự động cập nhật vì thực ra bạn đang cập nhật một trường duy nhất trong bảng dưới truy vấn.

  • Từ bảng mới, truy vấn thừa kế trường Tra cứu, giúp cho bạn thay đổi giá trị trường bằng cách chọn giá trị từ danh sách thay vì phải nhập đúng một giá trị. Danh sách Tra cứu tra cứu giá trị từ bảng bên dưới. Khi cùng một giá trị áp dụng cho nhiều bản ghi, bạn có thể đảm bảo tính chính xác và nhất quán bằng cách mỗi lần hãy chọn giá trị từ danh sách.

  • Biểu mẫu, báo cáo và trang truy nhập dữ liệu trước đó dựa trên bảng gốc bây giờ sẽ tự động căn cứ vào truy vấn vì trình hướng dẫn gán tên của bảng gốc cho truy vấn và đặt lại tên cho bảng.

  • Biểu mẫu và báo cáo hiện có dựa trên truy vấn sẽ kế thừa cập nhật trường tự động. Biểu mẫu và báo cáo mới cũng sẽ kế thừa danh sách tra cứu.

Để biết thêm thông tin về trình hướng dẫn phân tích bảng, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Cách the bảng phân tích các hướng dẫn hoạt động, ở http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;292799.

Nếu trình hướng dẫn không bắt đầu

Điều này có thể là do thực tế là Access đang chạy ở chế độ hộp cát nhưng Microsoft Jet 4.0 SP8 hoặc sau này chưa được cài đặt trên máy tính của bạn. Máy bay phản lực 4.0 SP8 hoặc sau này được yêu cầu truy nhập chức năng đầy đủ khi bật chế độ hộp cát.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt nâng cấp Jet, hãy xem bài viết Office Online về Microsoft Jet 4.0 SP8 trở lên.

Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, hãy xem bài viết Office Online về dịch vụ biểu thức Microsoft Jet chế độ hộp cát.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×