Về thiết đặt và tùy chọn trong một công cụ danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thiết đặt và tùy chọn cho phép bạn thiết lập một dạng xem mặc định, bật hoặc tắt một vài người dùng tính năng và thêm mô tả thông tin về công cụ.

  1. Nhập trình thiết kế.

  2. Bấm thiết đặt và tùy chọn.

  3. Nếu bạn muốn Đặt dạng xem danh sách mặc định.

    Đây là dạng xem mở người dùng lần đầu tiên mở công cụ danh sách. Nếu bạn không đặt dạng xem mặc định, người dùng nhìn thấy dạng xem trước, chữ cái, khi họ mở công cụ.

  4. Nếu bạn muốn, hãy chọn một trường để dùng cho tiêu đề kết quả tìm kiếm từ danh sách thả xuống.

  5. Chọn hoặc bỏ chọn các tính năng như mong muốn:

  6. Bấm tab về công cụ này để Thêm "Về" thông tin công cụ danh sách.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×