Về thay đổi kích cỡ hoặc xén một đối tượng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đổi kích cỡ Khi bạn chọn một đối tượng, điều khiển đổi cỡ xuất hiện ở các góc và dọc theo cạnh hình chữ nhật lựa chọn. Bạn có thể đổi kích cỡ một đối tượng bằng cách kéo núm điều khiển đổi cỡ của nó, hoặc bạn có thể đổi kích cỡ chính xác hơn bằng cách chỉ định tỷ lệ phần trăm chiều cao và chiều rộng của đối tượng.

Đổi kích cỡ một đối tượng bằng cách kéo

Đổi kích cỡ một đối tượng theo tỷ lệ phần trăm cụ thể

Giữ nguyên tỷ lệ của đối tượng trong khi đổi kích cỡ

Xén Nếu đối tượng là một hình ảnh — ví dụ, ảnh, bitmap, hoặc clip art — bạn có thể xén, tức là, cắt tỉa các cạnh dọc hoặc ngang của nó. Hình ảnh thường được xén để sự chú ý tiêu điểm trên một vùng cụ thể của ảnh. Làm thế nào để xén ảnh.

Khôi phục Bạn có thể khôi phục ảnh đã xén hoặc đổi kích cỡ. Cho dù lần số lượng ảnh đã được thay đổi, Microsoft Graph theo dõi của kích cỡ ban đầu khi nó đã được chèn vào đầu tiên trong biểu đồ của bạn. Làm thế nào để khôi phục ảnh kích cỡ ban đầu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×