Về thanh công cụ Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Business Contact Manager cho Outlook có thanh công cụ của chính nó. Cài đặt Business Contact Manager cho Outlook không thay đổi thiết đặt thanh công cụ Outlook của bạn.

Bạn có thể kéo thanh công cụ cho Business Contact Manager cho Outlook dọc theo cạnh bất kỳ cửa sổ Outlook.

Thanh công cụ Business Contact Manager trong Business Contact Manager cho Outlook

Bấm

Để

Trang chủ Business Contact Manager

Hiển thị trang chủ Business Contact Manager nơi bạn có thể tạo một dạng xem tùy chỉnh của doanh nghiệp của bạn.

Hiển thị

Hiển thị các tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội, dự án kinh doanh, nhiệm vụ dự án hoặc chiến dịch tiếp thị.

Tự động nối kết email

Tự động nối kết thông điệp email từ người gửi này vào lịch sử giao tiếp của bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

Nối kết đến bản ghi

Thêm một Outlook đã chọn mục lịch sử giao tiếp của bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

Trạng thái

Xem và thay đổi trạng thái trực tuyến hoặc ngoại tuyến của bạn, nếu bạn đang kết nối với cơ sở dữ liệu được chia sẻ trên máy tính từ xa.

Tạo mục thời gian

Tạo mục thời gian từ cuộc hẹn, Nhật ký điện thoại và nhiệm vụ cho chính bạn hoặc nhóm thành viên, thông qua tích hợp với hệ thống kế toán của bạn.

Đánh dấu tính phí

Đánh dấu cuộc hẹn, Nhật ký điện thoại hoặc nhiệm vụ là tính phí, thông qua tích hợp với hệ thống kế toán của bạn.

Ghi chú: Bạn không thể xóa bỏ công cụ Business Contact Manager.

Thanh công cụ Business Contact Manager trong các chương trình Microsoft Office

Bạn cũng có thể truy nhập các tính năng Business Contact Manager cho Outlook từ trong chương trình Microsoft Office * khác. Tùy theo chương trình, các tính năng Business Contact Manager cho Outlook xuất hiện trên ruy-băng, đây là một phần của giao diện người dùng Microsoft Office Fluent, trong nhóm Business Contact Manager, hoặc trên thanh công cụ Business Contact Manager.

Chương trình Office

Các lệnh sẵn dùng

Kết quả

Excel *

Nối kết đến bản ghi

Trang tính được nối kết với một bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

PowerPoint *

Nối kết đến bản ghi

Bản trình bày được nối kết với một bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

Publisher *

Nối kết đến bản ghi

Ấn phẩm được nối kết với một bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

Tạo chiến dịch tiếp thị mới

Để tạo ấn phẩm nội dung đã chọn cho một chiến dịch tiếp thị, trên thanh công cụ Business Contact Manager , bấm tạo một chiến dịch tiếp thị mớivà sau đó hoàn thành biểu mẫu.

Word *

Nối kết đến bản ghi

Tài liệu được nối kết với một bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook.

Tạo chiến dịch tiếp thị mới

Để tạo tài liệu đã chọn nội dung cho một chiến dịch tiếp thị, trên thanh công cụ Business Contact Manager , bấm tạo một chiến dịch tiếp thị mớivà sau đó hoàn thành biểu mẫu.

Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager có thể dùng với các phiên bản 2007 hoặc 2003 của Excel, PowerPoint, Publisher và Word. Các tùy chọn để nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager và tạo một chiến dịch tiếp thị từ các chương trình Office 2003 sẽ không sẵn dùng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×