Về quản trị tìm kiếm NHANH trong Trung tâm quản trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhanh CHÓNG tìm kiếm Server 2010 cho SharePoint được cài đặt, các tùy chọn sau đây sẵn dùng trong Trung tâm quản trị > quản lý ứng dụng > quản lý ứng dụng dịch vụ > ứng dụng dịch vụ tìm kiếm > quản trị tìm kiếm NHANH.

  • Quản lý thuộc tính

    Thuộc tính được tìm kéo tự động được trích xuất từ được tìm kéo nội dung. Bạn có thể thực hiện phần thuộc tính được tìm kéo mà người dùng tìm kiếm trải nghiệm bằng cách ánh xạ thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý.

  • Quản lý việc tách thuộc tính

    Tính năng việc tách quản lý thuộc tính xác định thông tin quan trọng chẳng hạn như tên người, tên công ty, và tên/địa điểm địa lý trong tài liệu. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính để cải thiện trải nghiệm tìm kiếm, ví dụ như bằng cách cung cấp tinh chỉnh kết quả tìm kiếm dựa trên các thuộc tính.

  • Quản lý kiểm tra chính tả

    Bạn có thể cải thiện trải nghiệm tìm kiếm bằng cách thêm ngoại lệ kiểm tra chính tả. Kiểm tra chính tả ngoại lệ là từ hoặc cụm từ cần được loại trừ khỏi kiểm tra chính tả.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×