Về phông giới hạn giấy phép

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phông chữ được cài đặt trên máy tính của bạn được cấp phép bởi nhà sản xuất của họ để sử dụng cụ thể. Ví dụ, một giấy phép phông có thể cho phép bạn dùng phông chữ để hiển thị trên màn hình của bạn và in trên máy in trên máy tính của bạn; Tuy nhiên, giấy phép này có thể hạn chế bạn từ nhúng phông chữ khi bạn lưu Ấn phẩm của bạn.

Khi bạn thực hiện các tệp Microsoft Office Publisher của bạn lên một dịch vụ in thương mại, Dịch vụ in cần phải có phông mà bạn đã dùng trong ấn phẩm của bạn mà họ có thể in ấn phẩm của bạn chính xác. Nếu bạn sử dụng một phông chữ không nhúng, Dịch vụ in của bạn không thể tải phông chữ để in ấn phẩm của bạn. Thay vào đó, họ phải mua phông hoặc thay thế phông chữ khác.

Phông đi kèm với Publisher không có giới hạn giấy phép, nghĩa là chúng có thể được nhúng trong ấn phẩm của bạn. Phông chữ không đi kèm với Publisher, Tuy nhiên, có thể hạn chế.

Bảng sau đây liệt kê các giới hạn giấy phép và cách chúng ảnh hưởng đến việc với Ấn phẩm của bạn trên máy tính khác hoặc một dịch vụ in thương mại.

Phông giấy phép

Mô tả giấy phép phông có nghĩa là gì

Làm thế nào giấy phép này ảnh hưởng đến dịch vụ in của bạn

Chỉ xem trước

Bạn có thể nhúng phông này, nhưng nếu bạn sửa Ấn phẩm trên máy tính khác, bạn không thể lưu các thay đổi đó.

Dịch vụ in của bạn có thể mở tệp Microsoft Publisher và thực hiện thay đổi vào Ấn phẩm của bạn, nhưng họ không thể lưu các thay đổi. Cân nhắc việc thay đổi phông chữ này sang một mà không bị hạn chế.

Có thể nhúng

Bạn có thể nhúng phông này. Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng phông chữ với mô tả giấy phép này.

Dịch vụ in của bạn có thể tải phông này, thực hiện thay đổi vào Ấn phẩm của bạn bằng cách dùng phông này, và sau đó lưu các thay đổi.

Không có thể nhúng

Bạn không thể nhúng phông này.

Nếu phông chữ không được cài đặt trên máy tính của bạn dịch vụ in, Microsoft Windows sẽ hiển thị văn bản bằng cách sử dụng phông chữ khác. Để dùng phông chữ mà bạn đã chọn, Dịch vụ in của bạn phải mua phông hoặc thay thế phông chữ khác. Cân nhắc việc thay đổi phông chữ này sang một mà không bị hạn chế.

Publisher chỉ nhúng Phông TrueType. Bạn có thể kiểm tra các giới hạn giấy phép trên Phông TrueType mà bạn đã dùng trong ấn phẩm của bạn bằng cách dùng hộp thoại phông chữ của Publisher (công cụ menu, Công cụ in thương mại). Nếu bạn đã sử dụng một phông bị hạn chế, bạn có thể thay đổi thành một phông chữ không hạn chế hoặc yêu cầu dịch vụ in của bạn cho lời khuyên.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×