Về những thay đổi định dạng tệp trong OneNote 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này cung cấp thông tin quan trọng cho OneNote 2007 người dùng đã nâng cấp lên Microsoft OneNote 2010, cũng như cho người dùng OneNote 2010 mà muốn tiếp tục sử dụng và chia sẻ sổ ghi chép được lưu trong định dạng OneNote 2007 cũ. Thông tin này cũng được cung cấp cho OneNote 2003 người dùng nâng cấp trực tiếp vào OneNote 2010.

Trong bài viết này

Tổng quan về định dạng tệp OneNote 2010

Chuyển đổi thủ công sổ ghi chép giữa các định dạng tệp

Nâng cấp từ OneNote 2003

Tổng quan về định dạng tệp OneNote 2010

Microsoft OneNote 2010 sử dụng một định dạng tệp mới hơn để lưu sổ ghi chép hơn các phiên bản trước của OneNote. Tuy nhiên, OneNote 2007 định dạng tệp đã được giữ nguyên trong OneNote 2010 sao cho sổ ghi chép đã lưu trong định dạng cũ vẫn có thể được chia sẻ trong số nhiều tác giả làm việc cùng nhau trong các phiên bản khác nhau của OneNote.

Tạo sổ ghi chép mới trong OneNote 2010

Sổ ghi chép mới mà bạn tạo trong OneNote 2010 được tự động lưu ở định dạng tệp OneNote 2010 mới. Định dạng này là cần thiết cho nhiều tính năng OneNote 2010 mới để làm việc — bao gồm phương trình toán học, nối kết ghi chú, nhiều mức trang con, lập phiên bản và thùng rác. Sử dụng định dạng sổ ghi chép OneNote 2010 cũng cho phép bạn chia sẻ sổ ghi chép của bạn trên Web, để họ có thể xem và sửa trong trình duyệt Web.

Chuyển đổi sổ ghi chép OneNote 2007 thành OneNote 2010

Người dùng OneNote 2007 sẽ không thể mở và sử dụng sổ ghi chép được lưu ở định dạng tệp OneNote 2010 mới hơn. Tuy nhiên, OneNote 2010 có thể mở, xem và sửa sổ ghi chép OneNote 2007.

Khi nâng cấp từ OneNote 2007 lên OneNote 2010, sổ ghi chép hiện có của bạn theo định dạng OneNote 2007 được không chuyển đổi tự động. Cách này, bạn có thể dùng OneNote 2010 cho tất cả các sổ ghi chép của bạn và cũng có thể cộng tác trong sổ ghi chép được chia sẻ với những người vẫn có thể dùng OneNote 2007.

Để kiểm tra sổ ghi chép được lưu trong định dạng tệp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong OneNote 2010, hãy mở sổ ghi chép, và rồi nhìn vào thanh tiêu đề của cửa sổ ứng dụng OneNote. Nếu [Phương thức tương thích] được hiển thị bên cạnh tên sổ ghi chép, sau đó sổ ghi chép được lưu ở định dạng OneNote 2007 cũ.

  • Trong OneNote 2010, bấm chuột phải vào biểu tượng của sổ ghi chép trên thanh dẫn hướng, sau đó bấm thuộc tính. Trong hộp thoại Thuộc tính sổ ghi chép , lưu ý định Dạng mặc định để xem sổ ghi chép dạng nào được lưu trong.

Mẹo: Nếu chia sẻ ghi chú với người khác có phiên bản trước của OneNote không quan trọng với bạn, bạn nên chuyển đổi sổ ghi chép hiện có sang định dạng OneNote 2010 mới để cho phép tất cả các tính năng mới vào phiên bản mới sẽ cung cấp.

Đầu trang

Chuyển đổi sổ ghi chép giữa các định dạng tệp theo cách thủ công

Theo mặc định, sổ ghi chép mới mà bạn tạo trong OneNote 2010 tự động được lưu ở định dạng tệp OneNote 2010 mới. Tuy nhiên, OneNote 2010 cung cấp một công cụ chuyển đổi cho phép bạn dễ dàng thay đổi bất kỳ sổ tay hiện có một định dạng khác. Điều này rất hữu ích bất cứ khi nào bạn cần phải chia sẻ sổ ghi chép OneNote 2010 với những người vẫn có thể dùng OneNote 2007, hoặc khi bạn thực hiện xong việc chia sẻ OneNote 2007 sổ ghi chép và bạn muốn có thể dùng tất cả các tính năng trong OneNote 2010.

Để chuyển đổi thủ công một sổ ghi chép hiện có sang định dạng bạn muốn, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trong OneNote 2010, trên thanh dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu tượng sổ tay mà bạn muốn chuyển đổi, sau đó bấm thuộc tính.

  2. Trong hộp thoại Thuộc tính sổ tay , kiểm tra định dạng sổ ghi chép hiện có được liệt kê bên cạnh Định dạng mặc định, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để chuyển đổi sổ ghi chép OneNote 2007 thành định dạng OneNote 2010 mới, hãy bấm chuyển đổi thành 2010.

    • Để chuyển đổi sổ ghi chép OneNote 2010 thành định dạng OneNote 2007 cũ, hãy bấm chuyển đổi thành 2007.

Chuyển đổi sổ ghi chép thành định dạng 2007 cũ sẽ tắt một số tính năng trong OneNote 2010 — bao gồm phương trình toán học, ghi chú được nối kết, lịch sử Phiên bản, nhiều mức trang con, thùng rác, và trên nền tảng Web sửa — và bất kỳ sổ ghi chép nội dung được tạo bằng những mục này tính năng có thể bị ảnh hưởng hoặc vô hiệu hóa. Cụ thể, phương trình toán học sẽ được chuyển thành ảnh tĩnh và bất kỳ nối kết ngữ cảnh, lịch sử Phiên bản, và nội dung của thùng rác sẽ được loại bỏ vĩnh viễn khỏi sổ ghi chép. Cân nhắc việc tạo bản sao riêng biệt của sổ ghi chép OneNote 2010 của bạn trước khi chuyển đổi phiên bản gốc của nó thành định dạng OneNote 2007 cũ.

Nếu sổ ghi chép chứa phần riêng lẻ sổ ghi chép được lưu trong định dạng OneNote 2007 cũ, một thanh thông tin sẽ được hiển thị ở đầu mỗi trang. Bạn có thể bấm thanh này và chọn để chuyển đổi phần cụ thể đó hoặc toàn bộ sổ ghi chép.

Nếu bạn di chuyển một trang hoặc một phần từ sổ ghi chép trong một định dạng điều khiển vào một sổ ghi chép theo định dạng khác, OneNote 2010 sẽ hiển thị cảnh báo trước khi tìm cách chuyển đổi định dạng của nó.

Lưu ý: Định dạng tệp OneNote 2010 không thể được sử dụng OneNote 2007. Nếu bạn đã nâng cấp sổ ghi chép thành định dạng OneNote 2010 và bạn cần chuyển đổi định dạng cũ, chỉ cần làm theo các bước trước đó để chuyển đổi sổ ghi chép trở lại.

Đầu trang

Nâng cấp từ OneNote 2003

OneNote 2010 có thể mở và sửa sổ ghi chép được lưu trong định dạng tệp OneNote 2010 và OneNote 2007. Tuy nhiên, nó chỉ có thể đọc định dạng OneNote 2003.

Nếu bạn nâng cấp từ OneNote 2003 lên OneNote 2010, và bạn muốn có thể sửa ghi chú hiện có của bạn, bạn sẽ cần nâng cấp sổ ghi chép OneNote 2010 hoặc định dạng OneNote 2007. Để thực hiện điều này, mở sổ ghi chép trong OneNote 2010 và bấm thanh thông tin xuất hiện ở đầu mỗi trang trong sổ tay OneNote 2003.

Lưu ý: Nếu bạn nâng cấp sổ tay OneNote 2003 lên định dạng OneNote 2007, một số tính năng OneNote 2010 sẽ không sẵn dùng — bao gồm phương trình toán học, nối kết ghi chú, nhiều mức trang con, lập phiên bản và thùng rác. Bạn cũng sẽ không thể xem, sửa hoặc chia sẻ sổ ghi chép của bạn trên Web.

OneNote 2003 không thể đọc tệp sổ ghi chép OneNote 2010. Sau khi đã được chuyển đổi sổ tay OneNote 2003 thành định dạng mới hơn, nó không thể thay đổi trở lại. Cân nhắc việc tạo bản sao riêng biệt của sổ tay OneNote 2003 trước khi chuyển đổi phiên bản gốc của nó thành một định dạng mới hơn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×