Về mục lịch sử giao tiếp trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một Mục lịch sử giao tiếp là một trong một số loại mục được nối kết với một tài khoản, liên hệ công việc, Cơ hộihoặc Dự án Kinh doanhbản ghi.

Để xem các mục lịch sử liên lạc được nối kết với bản ghi trong Business Contact Manager cho Outlook, trước tiên mở một bản ghi cụ thể.

Cách thực hiện?

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm vào một trong những thao tác sau: tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Chọn bản ghi mà bạn muốn xem.

Sau đó, trên bản ghi biểu mẫu, trên ruy-băng, trong nhóm hiện , hãy bấm lịch sử.

Các loại mục lịch sử giao tiếp có thể được nối kết bản ghi được hiển thị trong bảng sau đây.

Kiểu mục

Tìm thấy trong này loại bản ghi

Ghi chú công việc

Tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội, dự án kinh doanh

Thông báo thư

Tài khoản, liên hệ công việc, dự án kinh doanh

Cơ hội

Tài khoản, liên hệ công việc

Tác vụ

Tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội

Cuộc hẹn

Tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội, dự án kinh doanh

Nhật ký điện thoại

Tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội, dự án kinh doanh

Tệp

Tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội, dự án kinh doanh

Cơ hội được nối kết với tài khoản hoặc liên hệ công việc sẽ hiển thị dưới dạng một mục lịch sử liên lạc cho rằng tài khoản hoặc liên hệ công việc. Ngoài ra, cơ hội được nối kết với liên hệ công việc chính của tài khoản sẽ tự động được nối kết tài khoản đó.

Tạo và nối kết các mục lịch sử giao tiếp

Tất cả các mục lịch sử liên lạc ngoại trừ các tệp có thể tạo ra từ bên trong bản ghi và sau đó được nối kết với bản ghi đó.

Cách thực hiện?

Tạo một mục lịch sử liên lạc

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

 2. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

 3. Trong phần mục lịch sử liên lạc , hãy bấm mới.

 4. Chọn loại mục lịch sử liên lạc bạn muốn dùng để tạo (chẳng hạn như một ghi chú công việc, thông điệp email, cơ hội, nhiệm vụ, cuộc hẹn hoặc Nhật ký điện thoại).

  Ghi chú: Bạn không thể tạo tệp mới trong phần mục lịch sử liên lạc . Thay vào đó, bấm tệp để chọn một tệp hiện có để nối kết đến bản ghi này.

 5. Hoàn thành biểu mẫu cho mục mới của bạn, và sau đó lưu nó.

Bạn cũng có thể nối kết các mục hiện có, chẳng hạn như tệp, thông điệp email, cuộc hẹn và nhiệm vụ, để bản ghi.

Cách thực hiện?

Nối kết một thông điệp email hiện có, các cuộc hẹn hoặc nhiệm vụ với bản ghi

 1. Mở Mục Outlook mà bạn muốn nối kết đến bản ghi.

 2. Trên thanh công cụ Business Contact Manager , hãy bấm nối kết đến bản ghi.

 3. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách thư mục , hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn nối kết mục.

 4. Trong danh sách, chọn tất cả các bản ghi mà bạn muốn nối kết mục, sau đó bấm Nối kết với. Nối kết với hộp đó bao gồm tất cả các bản ghi mục lịch sử liên lạc được nối kết với.

 5. Để tạo một tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh, bấm mới.

 6. Để mở một tài khoản đã chọn, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh, hãy bấm mở.

Nối kết một hiện có Microsoft Office Excel *, Publisher *, hoặc Word * tệp với bản ghi

 1. Mở tệp trong Excel 2007, Publisher 2007, hoặc Word 2007 mà bạn muốn nối kết đến bản ghi và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong Excel 2007 hoặc Word 2007, trên ruy-băng, trên tab Business Contact Manager , trong nhóm Business Contact Manager , hãy bấm nối kết đến bản ghi.

  • Trong Publisher 2007, trên thanh công cụ Business Contact Manager , hãy bấm nối kết đến bản ghi.

 2. Trong hộp thoại nối kết đến một bản ghi Business Contact Manager , trong danh sách thư mục , hãy bấm vào loại bản ghi mà bạn muốn nối kết mục.

 3. Từ danh sách, chọn tất cả các bản ghi mà bạn muốn nối kết tệp đến, sau đó bấm Nối kết với. Nối kết với hộp bao gồm tất cả các bản ghi tệp được nối kết với.

 4. Để tạo một tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh, bấm mới.

 5. Để mở một tài khoản đã chọn, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh, hãy bấm mở.

Phiên bản độc lập của Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager có thể dùng với các phiên bản 2007 hoặc 2003 của Excel, Publisher và Word. Business Contact Manager thanh công cụ và menu sẽ không sẵn dùng trong Excel 2003, Publisher 2003 hoặc Word 2003.

Mẹo: Để đảm bảo rằng tất cả các thông điệp email đến hoặc từ tài khoản hoặc liên hệ công việc được bao gồm trong lịch sử giao tiếp của bản ghi, mở thông điệp email mà bạn muốn nối kết đến bản ghi, và trên thanh công cụ Business Contact Manager , hãy bấm tự động nối kết E-mail. Phần đính kèm sẽ không được đưa vào thông điệp email.

Xem tất cả các mục lịch sử giao tiếp

Bạn có thể xem tất cả các khoản mục lịch sử liên lạc của bạn trong thư mục Lịch sử liên lạc .

Cách thực hiện?

Xem tất cả các khoản mục lịch sử liên lạc của bạn

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

 2. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tại, sau đó chọn cách bạn muốn các mục lịch sử giao tiếp xuất hiện.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×