Về hồ sơ người dùng trong SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này dành cho người quản trị toàn cục và người quản trị SharePoint trong Office 365. Nếu bạn không phải là người quản trị, hãy xem dạng xem và cập nhật hồ sơ của bạn trong Office Delve cho thông tin về việc thay đổi hồ sơ của bạn.

Hồ sơ người dùng là tập hợp các thuộc tính người dùng mô tả một người dùng. Thuộc tính mỗi bao gồm chính sách và thiết đặt liên kết với người dùng. Hồ sơ người dùng là quan trọng vì chúng giúp mọi người tìm nội dung mà chúng kết nối với người khác, hãy tìm hiểu thêm về nhau và cộng tác bằng cách dùng tính năng xã hội.

Mặc định hồ sơ người dùng thuộc tính được nạp phong SharePoint Online từ dịch vụ thư mục Office 365. Nhưng người quản trị SharePoint Online có thể tăng cường các khả năng SharePoint bằng cách thêm thuộc tính hồ sơ người dùng, xác định chính sách người dùng và tạo thông tin người xem.

Ghi chú: Office 365 dành cho giáo dục không tự động đồng bộ hóa hồ sơ người dùng với SharePoint Online. Để xem và sửa hồ sơ người dùng trong SharePoint Online, người dùng phải trước tiên hãy truy cập SharePoint site. Sau khi người dùng truy cập site, Hồ sơ sẽ được đồng bộ với SharePoint Online trong quá trình đồng bộ tiếp theo đã lên lịch Office 365 thư mục Dịch vụ.

Để biết thông tin về sửa thuộc tính hồ sơ người dùng, khán giả và chính sách, hãy xem:

Ghi chú: Bất kỳ chỉnh sửa nào bạn thực hiện với hồ sơ người dùng SharePoint Online sẽ chỉ áp dụng trong SharePoint và sẽ không đồng bộ hóa với các dịch vụ Office 365.

Quản lý tốt hồ sơ người dùng có thể tăng cường hiệu quả giao tiếp và dòng công việc trong tổ chức của bạn. Tương tự như vậy, việc sử dụng các chính sách được lên kế hoạch cẩn thận để quản lý hồ sơ sẽ đảm bảo rằng các thành viên thích hợp của tổ chức nhìn thấy được thông tin phù hợp.

SharePoint Online nhận thông tin hồ sơ từ dịch vụ thư mục Office 365 trong suốt quá trình đồng bộ hóa một chiều được lên kế hoạch thường xuyên, hoạt động này sẽ xảy ra ít nhất mỗi 24 giờ.

Khi tổ chức của bạn đăng ký và triển khai Office 365, tài khoản người dùng sẽ:

 • Được tạo ra theo cách thủ công và thêm vào dịch vụ thư mục Office 365, hoặc

 • Đồng bộ với Active Directory tại cơ sở.

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về điện toán đám mây và căn cước được đồng bộ hóa mô hình, hãy xem Tìm hiểu về căn cước Office 365 và Azure Active Directory.

Nếu tổ chức của bạn tạo tài khoản người dùng trong dịch vụ thư mục Office 365 theo cách thủ công, khi đó người dùng sẽ nhận được chứng danh Microsoft Azure Active Directory để đăng nhập vào Office 365. Chứng danh này được tách biệt với các chứng danh khác của máy tính để bàn hoặc chứng danh của công ty. Bạn sẽ dùng trung tâm quản trị Office 365 để thực hiện thay đổi cho các tài khoản người dùng này.

Tổ chức của bạn có thể chọn để sử dụng công cụ đồng bộ thư mục Office 365 (DirSync) nhập thông tin người dùng từ Active Directory tại cơ sở. DirSync hỗ trợ liên kết đăng nhập đơn. Để biết thông tin về việc thiết lập DirSync, hãy xem thiết lập đồng bộ hóa thư mục cho Office 365.

Sơ đồ hiển thị cách Active Directory tại cơ sở sử dụng DirSync để cung cấp thông tin hồ sơ cá nhân cho Dịch vụ Thư mục Office 365, rồi Dịch vụ Thư mục Office 365 lại cung cấp cho hồ sơ cá nhân SharePoint Online

Công cụ Đồng bộ Thư mục (DirSync) cho phép hồ sơ người dùng Active Directory tại cơ sở đồng bộ với dịch vụ thư mục Office 365, sau đó sẽ được đồng bộ với hồ sơ người dùng SharePoint Online. Thông tin Active Directory chỉ hoạt động một chiều - từ máy chủ Active Directory tại cơ sở đến SharePoint Online. Điều này đảm bảo rằng thông tin người dùng trong SharePoint Online phản ánh tình trạng hiện tại và chính xác nhất của dữ liệu người dùng trong Active Directory.

Ghi chú: Hồ sơ tự động đồng bộ hóa với dịch vụ thư mục Office 365 xảy ra theo định kỳ định trước. Thay đổi có thể mất tối đa 24 tiếng trước khi chúng xuất hiện trong hồ sơ người dùng. Lưu ý rằng với Office 365 dành cho giáo dục, Hồ sơ người dùng không tạo hoặc đồng bộ cho đến khi người dùng truy cập SharePoint site.

Về thuộc tính và chính sách hồ sơ SharePoint

Theo mặc định, Hồ sơ người dùng SharePoint Online được nhập bởi dịch vụ thư mục Office 365. Thuộc tính hồ sơ cơ bản, chẳng hạn như tên và họ của người dùng, số điện thoại và chức danh, cũng được đồng bộ. Nếu có các thuộc tính bổ sung mà bạn muốn thêm vào hồ sơ người dùng để nâng cao tính năng tìm kiếm và cộng tác trong SharePoint, thì người quản trị SharePoint Online có thể tạo các thuộc tính hồ sơ người dùng. Hãy xem quản lý thuộc tính người dùng trong SharePoint Online để biết thêm thông tin.

Ghi chú: Tạo thuộc tính mới cho hồ sơ người dùng bằng cách sử dụng trung tâm quản trị SharePoint Online sẽ không tạo ra thuộc tính đó trong thư mục Office 365 - dữ liệu hồ sơ người dùng này sẽ là duy nhất trong SharePoint Online.

Như thể hiện trong hình minh họa sau đây, trang Thông tin về Tôi của người dùng có thể bao gồm các thuộc tính được nhập từ dịch vụ thư mục Office 365 và từ thuộc tính hồ sơ tùy chỉnh trên SharePoint Online. Ví dụ, dịch vụ thư mục sẽ cung cấp thông tin hồ sơ người dùng mặc định, chẳng hạn như tên tài khoản của người dùng, số điện thoại nơi làm việc, chức danh công việc và địa chỉ email làm việc. Người dùng sẽ không được phép chỉnh sửa thông tin này.

Sơ đồ minh họa cách thông tin hồ sơ trên Dịch vụ Thư mục Office 365 và thông tin hồ sơ trên SharePoint Online điền vào trang Thông tin về Tôi của người dùng

Thông tin người xem là một phần của hồ sơ người dùng và họ cho phép các tổ chức hướng nội dung tới người dùng dựa trên công việc hoặc nhiệm vụ của họ. Thông tin người xem có thể được xác định bởi một hoặc một tổ hợp các mục sau đây:

 • Thành viên trong danh sách phân phối

 • Thành viên trong nhóm bảo mật Windows

 • Vị trí trong cấu trúc báo cáo tổ chức

 • Thuộc tính hồ sơ người dùng công cộng

Nội dung cũng có thể được hướng mục tiêu bằng cách sử dụng nhóm SharePoint. Bạn cần phải quyết định tùy chọn nào là tốt nhất cho nhu cầu tổ chức của bạn.

Sau khi xác định, người xem có thể được sử dụng để hướng mục tiêu nội dung theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, bạn có thể xác định các trang SharePoint được đề xuất xuất hiện cho người dùng khi họ lưu tệp từ bên trong ứng dụng Microsoft Office 2013 trên máy tính và thiết lập người xem có thể nhìn thấy được mỗi kết nối. Hoặc bạn có thể thiết lập người xem cho các nối kết dẫn hướng Trang của Tôi xuất hiện trên thanh kết nối trên cùng. Hoặc trong một môi trường đã cấu hình người xem, người quản trị trang có thể dùng các Phần Web để hướng mục tiêu nội dung theo người xem.

Bạn cũng có thể hướng mục tiêu các nối kết ứng dụng Office trên máy tính, nối kết trang cá nhân (nối kết dẫn hướng Trang của Tôi), vị trí máy chủ được tin cậy của Trang của Tôi và Phần Web.

Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý người xem trong SharePoint Online.

Thiết đặt Trang của Tôi cũng được truy nhập từ trang Hồ sơ Người dùng trong trung tâm quản trị SharePoint.

Các trang web Site của Tôi là những site cá nhân cung cấp cho người dùng trong tổ chức của bạn một tập hợp những tính năng quản lý tài liệu và nối mạng xã hội phong phú. Những tính năng này bao gồm site Nguồn cấp tin tức mà người dùng site có thể tương tác, site OneDrive for Business để lưu trữ và chia sẻ tài liệu kinh doanh, ảnh, các tệp đa phương tiện khác, trang Site để lưu các trang web hữu ích và trang hồ sơ nơi người dùng có thể giới thiệu về bản thân với người khác trong tổ chức của họ cũng như tìm kiếm các tài liệu được chia sẻ kết nối họ với người khác.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Trong ngăn bên trái, hãy chọn hồ sơ người dùng.

 5. Bên dưới mọi người, hãy bấm Quản lý hồ sơ người dùng.

 6. Nhập tên người dùng trong hộp Tìm Hồ sơ, sau đó chọn Tìm.

 7. Để sửa hoặc xóa hồ sơ người dùng, hãy bấm vào tên tài khoản, sau đó bấm Sửa hồ sơ của tôi hoặc xóa bỏ.

  Cảnh báo: 

  • Nếu tổ chức của bạn sử dụng DirSync để đồng bộ hóa tài khoản người dùng với một thư mục hoạt động tại cơ sở, bạn nên luôn sửa tài khoản người dùng trong Active Directory. Nếu tổ chức của bạn theo cách thủ công quản lý tài khoản người dùng, luôn dùng Trung tâm quản trị Office 365 để sửa và xóa bỏ tài khoản người dùng.

  • Những thay đổi sẽ được đồng bộ với SharePoint Online trong suốt quá trình đồng bộ hóa tự động tiếp theo, được thực thường xuyên với khoản thời gian định trước. Có thể mất 24 giờ bạn mới thấy được các thay đổi hồ sơ trong dịch vụ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×