Về email tự động nối kết trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tự động nối kết thông điệp email đến và đi (bao gồm các yêu cầu họp và được giao nhiệm vụ) vào lịch sử giao tiếp của các tài khoản, liên hệ công việc và dự án kinh doanh.

Lưu ý: Phần đính kèm vào thông điệp email không được nối kết với bản ghi cùng với thông điệp email. Bạn có thể lưu phần đính kèm dưới dạng tệp và sau đó bạn có thể nối kết tệp đến lịch sử giao tiếp của bản ghi Business Contact Manager.

Để đảm bảo rằng email đi được nối kết chính xác, bật tùy chọn trong Outlook để nó tự động lưu bản sao của thư bạn đã gửi (gửi đi).

Cách thực hiện?

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trên tab tùy chọn , bấm Tùy chọn email.

 3. Chọn hộp kiểm lưu bản sao của thư trong thư mục mục đã gửi .

 4. Bấm OK.

Nếu thư của bạn được lưu trữ trong thư mục cá nhân khác nhau, bạn phải nối kết các thư mục này.

Cách thực hiện?

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động.

 2. Bấm tab thư mục .

 3. Chọn thư mục và thư mục con mà bạn muốn nối kết.

 4. Bấm OK.

Để cho phép email tự động nối kết, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Từ thông điệp email, yêu cầu họp, hoặc giao nhiệm vụ

  1. Mở thông điệp email, yêu cầu họp hoặc nhiệm vụ đã gán.

  2. Trên ruy-băng, trong nhóm Business Contact Manager , hãy bấm tự động nối kết E-mail.

  3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Để nối kết đến tài khoản hoặc liên hệ công việc, trong hộp thoại tự động nối kết email , trên tab Địa chỉ email , chọn một hoặc nhiều địa chỉ email trong thư, sau đó bấm OK.

    Thông điệp email đã chọn và bất kỳ thông điệp email trong tương lai — đến và đi — có chứa các đã xác định địa chỉ email giờ đây được nối kết với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc đó.

    Mẹo: Nếu địa chỉ email không được nối kết với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc, một bản ghi liên hệ công việc mới được tạo ra.

    Nối kết được hiển thị trong phần lịch sử liên lạc của bản ghi đó.

   • Để nối kết đến một dự án kinh doanh, trong hộp thoại tự động nối kết email , trên tab Dự án Business Contact Manager , chọn một hoặc nhiều dự án kinh doanh, sau đó bấm OK.

    Lưu ý: Địa chỉ email mà bạn muốn tự động nối kết không phải được lưu vào danh sách sổ địa chỉ hoặc liên hệ công việc của bạn trước khi thiết lập email tự động nối kết.

 • Cho các địa chỉ email được bao gồm trong bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc

  1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động.

  2. Trên tab email , hãy chọn địa chỉ email từ danh sách tất cả các địa chỉ email được liệt kê trong bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc của bạn.

  3. Bấm tab thư mục .

  4. Chọn thư mục email mà bạn muốn tìm kiếm cho các địa chỉ email đã chọn. Thông điệp email được nối kết với các bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc và được liệt kê trong lịch sử giao tiếp của bản ghi.

   Phương pháp này nối kết e-mail thư đã nhận trong quá khứ và trình bày cũng như những người mà sẽ được nhận được trong tương lai.

Lưu ý: Nếu Business Contact Manager cho Outlook được thiết lập để nhiều người dùng có thể truy nhập cơ sở dữ liệu của nó, theo mặc định thông điệp email được nối kết với tài khoản và liên hệ công việc của bạn được cũng được chia sẻ với những người dùng. Để biết thêm thông tin về các hiệu ứng lựa chọn này trên về quyền riêng tư và bảo mật, hãy xem các hiệu ứng của việc chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager trên email tự động nối kết.

Dừng việc tự động nối kết thông điệp email

Bạn có thể tắt tính năng email tự động nối kết cho tất cả bản ghi hoặc cho tài khoản hoặc liên hệ công việc riêng lẻ.

Tắt tính năng email tự động nối kết cho tất cả bản ghi

 1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm nối kết quản lý email tự động.

 2. Trong hộp thoại quản lý email tự động nối kết trên tab email , hãy bấm Xóa tất cả.

Tắt tính năng email tự động nối kết dành cho tài khoản hoặc liên hệ công việc

 1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản hoặc Liên hệ công việc.

 2. Bấm vào bản ghi mà bạn muốn dừng việc tự động nối kết thông điệp email đến.

 3. Trên thanh công cụ Business Contact Manager , hãy bấm tự động nối kết E-mail.

 4. Bấm để xóa hộp kiểm cho địa chỉ email mà bạn không muốn tự động được nối kết đến bản ghi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×