Về dạng xem trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể dùng các dạng xem để sắp xếp thông tin để bạn có thể thấy thông tin quan trọng nhất để bạn — chỉ khi bạn có thể ở bất kỳ thư mục Outlook nào khác. Có các dạng xem chuẩn cho mỗi thư mục Business Contact Manager, nhưng bạn cũng có thể tạo dạng xem tùy chỉnh.

Dạng xem chuẩn

Bạn có thể xem nội dung của thư mục Business Contact Manager bằng cách dùng dạng xem chuẩn.

 1. Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục.

 2. Trong mỗi thư mục, trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tại, sau đó bấm dạng xem mà bạn muốn.

Tùy chỉnh dạng xem

Bạn có thể tùy chỉnh dạng xem bằng cách thay đổi các trường xuất hiện và thứ tự của các hình thức của họ; gộp nhóm, sắp xếp hoặc lọc dạng xem theo một trường cụ thể; hoặc bằng cách thay đổi các thiết đặt phông và bảng.

 1. Trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tại, sau đó bấm Tùy chỉnh dạng xem hiện tại.

 2. Bấm vào một hoặc nhiều trong các nút sau đây để tùy chỉnh dạng xem của bạn. Không phải tất cả các nút sẽ sẵn dùng, tùy thuộc vào dạng xem bạn đang tùy chỉnh.

  • Trường      Bấm nút này để thêm hoặc loại bỏ các trường xuất hiện trong dạng xem.

   Mẹo: Một số trường cho Business Contact Manager cho Outlook xuất hiện bên dưới thể loại trường do người dùng xác định trong thư mục.

  • Nhóm theo      Nhóm là một tập hợp các mục có chung đặc điểm, chẳng hạn như liên hệ công việc từ cùng một quốc gia hoặc khu vực, hoặc chiến dịch tiếp thị với cùng một hạn ngày. Bấm vào nút này để bung rộng hoặc thu gọn các đầu đề nhóm để hiển thị hoặc ẩn các mục có chứa.

  • Sắp xếp      Bấm vào nút này để sắp xếp các mục trong thư mục được hiển thị trong bất kỳ dạng xem nào, dựa trên một trường hoặc nhiều trường, ngoại trừ các dạng xem dựa vào thời gian chẳng hạn như Ngày/tuần/tháng và thời gian. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp nhiệm vụ Dự án Kinh doanh bằng hạn ngày để xem thứ tự mà bạn nên làm việc trên đó.

  • Bộ lọc      Bấm nút này để xem chỉ các mục hoặc tệp đáp ứng điều kiện bạn xác định. Ví dụ, bạn có thể lọc chiến dịch tiếp thị của bạn theo ngày tạo. Khi một bộ lọc được áp dụng cho một thư mục đã chọn, trên thanh trạng thái Hiển thị các từ Áp dụng bộ lọc ở góc dưới bên trái của màn hình.

  • Thiết đặt khác      Bấm vào nút này để thay đổi phông, đường lưới và cách hiển thị ngăn đọc của bạn.

  • Tự động định dạng      Bấm nút này để thay đổi phông chữ tự động định dạng cho nhóm đầu đề và nội dung thư mục.

  • Định dạng cột      Bấm nút này để đặt độ rộng Hiển thị cho mỗi cột.

  • Đặt lại dạng xem hiện tại      Bấm nút này để chuyển đổi định dạng cuối cùng bạn có cho dạng xem cụ thể này.

Mẹo: Để biết thông tin về cách thay đổi hiển thị của tài khoản hoặc liên hệ công việc theo định dạng tên hoặc tên cuối cùng, hãy xem Hiển thị danh sách liên hệ trong họ, tên định dạng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×