Về chưa lưu chỉnh sửa

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sửa ảnh bằng cách dùng Microsoft Office Picture Manager, các thay đổi của bạn được ghi lại để giúp bạn theo dõi công việc soạn thảo của bạn.

Xem các chỉnh sửa    Thư mục Chưa lưu sửa là một dạng xem của tất cả thay đổi bạn đã thực hiện cho ảnh của bạn. Cho phép bạn xem tất cả các ảnh bạn đã thay đổi, miễn là bạn không có đóng chương trình quản lý ảnh, cho dù nơi ảnh được lưu trữ. Nếu bạn muốn xem tất cả thay đổi được thực hiện ở một vị trí cụ thể, hãy tìm thư mục nào xuất hiện đậm trong ngăn Lối tắt ảnh . Các thư mục này cũng sẽ hiển thị số lượng ảnh chưa lưu trong dấu ngoặc đơn. Trong thư mục, tệp riêng lẻ tên đã được chỉnh sửa cũng sẽ xuất hiện trong đậm và sao.

Lưu sửa     Trình quản lý ảnh sẽ cho phép bạn lưu bản sao của ảnh của bạn hoặc thay thế gốc của bạn với phiên bản đã sửa. Bạn có thể lưu ảnh ngay sau khi bạn đã hoàn tất việc chỉnh sửa nó, hoặc ở bất kỳ thời gian sau này, miễn là bạn không có đóng chương trình quản lý ảnh. Các tùy chọn sau đây sẵn dùng cho việc lưu các chỉnh sửa cho ảnh đã chọn:

  • Lưu thay thế ảnh gốc với ảnh đã sửa.

  • Lưu tất cả thay thế tất cả bản gốc với thay đổi mà bạn tạo trong chương trình phiên làm việc.

  • Lưu dưới dạng lưu ảnh đã sửa dưới dạng tệp ảnh mới. Bạn có thể hoặc bạn có thể lưu ảnh với tên tệp khác so với bản gốc và vị trí khác.

  • Xuất lưu ảnh đã sửa với tên tệp khác, định dạng tệp, hoặc đến vị trí khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×