Về chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng là một nỗ lực của Microsoft để tăng sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách thu thập thông tin từ những người dùng phần mềm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi mong để cải thiện chất lượng và hiệu suất của sản phẩm của chúng tôi. Đây là một chương trình tình nguyện; bạn không có để tham gia để sử dụng phần mềm Microsoft hoặc dịch vụ.

Đây là cách hoạt động của chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng: khi cài đặt phần mềm là một phần của chương trình (chẳng hạn như Microsoft Office Outlook đường kết nối), bạn sẽ được yêu cầu nếu bạn muốn tham gia chương trình. Nếu bạn chọn để tham gia, chạy chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng trên máy tính của bạn mà không cần can thiệp với nhiệm vụ của bạn hoặc số lượng hàm máy tính của bạn. Trong quá trình tính toán phiên, số lượng nhỏ thông tin về cách bạn sử dụng máy tính của bạn được gửi đến Microsoft để phân tích xu hướng tổng hợp và cách dùng mẫu. Thông tin này rồi được dùng để cải thiện chất lượng phần mềm Microsoft và phản hồi với nhu cầu của khách hàng của chúng tôi. Ngoài bầu để tham gia vào chương trình, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ điều gì.

Thông tin được thu thập bởi chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng hoàn toàn ẩn danh. Nó không thể ngược trở lại để bạn và nó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên hoặc vị trí của bạn). Microsoft không chia sẻ dữ liệu được thu thập các công ty khác và chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng không phải là một chiến dịch quảng cáo.

Bạn có thể bắt đầu hoặc ngừng tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng ở bất kỳ lúc nào. Bằng cách tham gia chương trình, bạn đang giúp chúng tôi thực hiện các phần mềm và dịch vụ hơn phù hợp với nhu cầu của bạn và Microsoft Corporation cảm ơn bạn để được trợ giúp của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×