Về cấu trúc tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một ứng dụng dịch vụ tìm kiếm được tạo bằng cách dùng trình hướng dẫn cấu hình cụm máy chủ hoặc tùy chọn Ứng dụng dịch vụ tìm kiếm mới từ trang ứng dụng dịch vụ quản lý sẽ có một cấu trúc ban đầu với tất cả các thành phần trên một máy chủ. Để tìm kiếm lớn hiệu suất và trạng thái sẵn sàng, bạn có thể co giãn xuất các cấu phần tới nhiều máy chủ.

Để biết thêm thông tin về tìm kiếm hiệu suất và khả năng, lên kế hoạch và quản lý cấu trúc tìm kiếm và hạn chế cấu trúc, hãy xem Enterprise tìm kiếm TechCenter.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×