Về cách nén ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn dự định chia sẻ ảnh trong tài liệu Microsoft Office, trên trang Web, hoặc trong thông điệp email, bạn có thể giảm kích cỡ hoặc kích thước của ảnh để làm việc hiệu quả hơn. Ví dụ, nếu bạn thực hiện ảnh với một máy ảnh kỹ thuật số tạo tệp lớn, làm cho các tệp vào một tài liệu Microsoft Word có thể làm cho tài liệu Word khó khăn để quản lý do tệp tăng kích cỡ của nó. Bạn có thể giảm kích cỡ tệp của ảnh họ tải nhanh hơn trên trang Web hoặc giảm kích thước của ảnh để chúng phù hợp hơn trong cửa sổ trình duyệt.

Bạn có thể thay đổi kích thước tệp kích cỡ và ảnh cả hai bằng cách nén tệp thành định dạng JPG nhỏ hơn. Microsoft Office Picture Manager tự động xác định giá trị nén sau khi bạn xác định cách bạn có ý định sử dụng hình ảnh. tỉ lệ khung ảnh của hình ảnh của bạn sẽ luôn duy trì. Nếu ảnh của bạn đã nhỏ hơn tùy chọn nén, bạn đã chọn, không có thay đổi kích cỡ hoặc nén sẽ được thực hiện.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×