Về các mục sản phẩm và dịch vụ trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể theo dõi các các mục sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng trong doanh nghiệp của bạn. Các mục sản phẩm và dịch vụ là hàng hóa và dịch vụ mà bạn mua bán, hoặc cung cấp dịch vụ cho người khác để mua hoặc bán hàng.

Để quản lý danh sách này, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm sản phẩm và dịch vụ mục danh sách. Bạn có thể thêm hoặc sửa sản phẩm hoặc dịch vụ riêng lẻ, hoặc bạn có thể nhập một danh sách các mục sản phẩm và dịch vụ từ một chương trình khác.

Mẹo: Bạn có thể chỉ xuất sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook cùng với bản ghi tài khoản hoặc liên hệ công việc theo định dạng tệp .bcm bằng cách dùng trình hướng dẫn nhập dữ liệu nghiệp vụ và xuất . Sản phẩm và dịch vụ mục danh sách không thể xuất thành định dạng tệp .csv. Để biết thêm thông tin về cách xuất dữ liệu nghiệp vụ, hãy xem nhập và xuất dữ liệu nghiệp vụ trong Business Contact Manager 2007.

Bằng cách thêm các mục sản phẩm và dịch vụ từ danh sách của bạn vào một Hồ sơ Lưu trữ Thông tin Cơ hội, bạn có thể đánh giá giá trị tiềm năng kinh doanh của bạn, có thể giúp bạn theo dõi thư chào, thầu và đề xuất.

Nếu bạn có một danh sách các mục trong hệ thống kế toáncủa bạn, và Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, bạn có thể nhập danh sách này vào Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việccủa bạn. Khi bạn được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, hãy bấm làm mới trong sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook, để đồng bộ hóa danh sách với danh sách trong hệ thống kế toán của bạn.

Lưu ý: Các mục sản phẩm và dịch vụ từ danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn được tích hợp vào sản phẩm và dịch vụ mục danh sách trong Business Contact Manager cho Outlook. Các mục sản phẩm và dịch vụ từ Business Contact Manager cho Outlook không được tích hợp vào danh sách các mục trong hệ thống kế toán của bạn.

Lưu ý rằng tính năng này chỉ sẵn có nếu bạn có tích hợp Business Contact Manager cho Outlook với hệ thống kế toán của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tích hợp Business Contact Manager cho Outlook với hệ thống kế toán của bạn, hãy xem trợ giúp trong hệ thống kế toán của bạn.

Lưu ý: Tiền tệ mà bạn tạo giá mục sản phẩm và dịch vụ của bạn được xác định bởi các thiết đặt khu vực mà bạn đã chọn. Bạn không thể sử dụng tiền tệ từ nhiều khu vực trong Business Contact Manager cho Outlook.

Thay đổi thiết đặt vùng trên máy tính chạy Business Contact Manager cho Outlook

Microsoft Windows XP

  1. Trên menu bắt đầu , bấm Pa-nen điều khiển.

  2. Bấm đúp vào tùy chọn ngôn ngữ và khu vực.

  3. Trên tab Tùy chọn khu vực , bấm vào thiết đặt khớp với ký hiệu tiền tệ trong hệ thống kế toán của bạn.

Windows Vista

  1. Bấm vào nút bắt đầu , sau đó bấm Pa-nen điều khiển.

  2. Dưới đồng hồ, ngôn ngữ và khu vực, bấm thay đổi ngôn ngữ hệ thống.

    Lưu ý: Trong dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Tùy chọn Vùng và Ngôn ngữ.

  3. Trên tab định dạng công, trong hộp thoại Tùy chọn khu vực , bấm vào thiết đặt khớp với ký hiệu tiền tệ trong hệ thống kế toán của bạn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×