Về điều khiển nội dung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Điều khiển nội dung là điều khiển riêng lẻ mà bạn có thể thêm và tùy chỉnh để sử dụng trong mẫu, biểu mẫu và tài liệu. Ví dụ, nhiều biểu mẫu trực tuyến được thiết kế với điều khiển danh sách thả xuống cung cấp một thiết bị hạn chế các lựa chọn cho người dùng của biểu mẫu. Điều khiển nội dung có thể cung cấp văn bản hướng dẫn cho người dùng và bạn có thể đặt các điều khiển biến mất khi người dùng nhập văn bản của riêng họ.

Để biết thông tin chi tiết về điều khiển nội dung, bao gồm mô tả một hướng dẫn cho mỗi loại điều khiển, hãy xem tạo biểu mẫu người dùng đó hoàn tất hoặc in trong Word.

Bạn có thể tìm thấy các điều khiển nội dung trên tab nhà phát triển .

Xem tab nhà phát triển thêm hoặc thay đổi điều khiển nội dung

 1. Bấm tệp > tùy chọn > tùy chỉnh ruy-băng.

 2. Trong danh sách tab bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, hãy chọn hộp nhà phát triển và sau đó bấm OK.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một điều khiển, bấm vào tài liệu mà bạn muốn thêm vào, sau đó bấm vào điều khiển bạn muốn thêm tab thiết kế .

  • Để đặt thuộc tính trên một điều khiển hoặc thay đổi điều khiển hiện có, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính.

 1. Bấm nút Microsoft Office Ảnh nút > tùy chọn Word > phổ biến.

 2. Chọn hiện thẻ nhà phát triển trong ruy-băng, và sau đó bấm OK.

 3. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm một điều khiển, bấm trong tài liệu mà bạn muốn thêm vào, sau đó bấm điều khiển bạn muốn thêm tab thiết kế .

  • Để đặt thuộc tính trên một điều khiển hoặc thay đổi điều khiển hiện có, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính.

Để biết thông tin chi tiết về điều khiển nội dung, bao gồm mô tả một hướng dẫn cho mỗi loại điều khiển, hãy xem tạo biểu mẫu người dùng đó hoàn tất hoặc in trong Word.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×