Về đặt cấu hình Phần Web Dẫn hướng Tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Web dẫn hướng tìm kiếm cung cấp nối kết có người dùng để tìm kiếm khác nhau dọc. Điều này có thể bao gồm các nối kết chẳng hạn như mọi ngườivideo, vốn sẽ phải thực hiện các người dùng để mọi người tìm kiếm dọc và một dọc tìm kiếm video, tương ứng. Bạn cấu hình thuộc tính cho phần Web dẫn hướng tìm kiếm trong ngăn công cụ phần Web dẫn hướng tìm kiếm. Các thuộc tính này bao gồm các thiết đặt cho các thao tác sau:

Quan trọng: Đối với SharePoint Online, phần Web dẫn hướng tìm kiếm là sẵn dùng trong cổ điển SharePoint.

 • Phần Web Kết quả Tìm kiếm nhận truy vấn từ

 • Nối kết dẫn hướng để hiển thị

 • Hình thức

 • Bố trí

Phần Web Dẫn hướng Tìm kiếm dùng các nối kết dẫn hướng được xác định trong phần Đặt cấu hình Dẫn hướng Tìm kiếm trên trang Thiết đặt Tìm kiếm cho trang tương ứng. Dẫn hướng đã xác định gồm các nối kết tìm kiếm dọc và trật tự trong đó những nối kết này sẽ được hiển thị trong Phần Web. Trật tự của nối kết cho tìm kiếm dọc được cung cấp theo mặc định trên trang Thiết đặt Tìm kiếm như sau: Mọi thứ, Người, Hội thoại, Video và Báo cáo.

Để thêm Phần Web Dẫn hướng Tìm kiếm

 1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

 2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 3. Bấm Thêm Phần Web.

 4. Trong nhóm Thể loại dưới ruy-băng, hãy bấm Tìm kiếm.

 5. Trong nhóm Phần dưới ruy-băng, hãy bấm Dẫn hướng Tìm kiếm.

 6. Bấm Thêm.

Để đặt cấu hình thuộc tính của Phần Web Dẫn hướng Tìm kiếm

 1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

 2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 3. Trong Phần Web Dẫn hướng Tìm kiếm, hãy di chuyển con trỏ chuột đến bên phải của tiêu đề Phần Web, hãy bấm vào mũi tên rồi bấm vào Sửa Phần Web trên menu. Ngăn công cụ Dẫn hướng Tìm kiếm Phần Web mở ra dưới ruy-băng phía trên bên phải của trang.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×