Vẽ một chuỗi dữ liệu dọc theo trục phụ giá trị trong biểu đồ 2-D

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi thay đổi phạm vi giá trị khác nhau chuỗi dữ liệu trong biểu đồ 2-D rộng rãi, hoặc khi bạn có hỗn hợp các kiểu dữ liệu (chẳng hạn như giá và số lượng lớn), bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trên một giá trị phụ (y) trục. Tỉ lệ của trục phụ phản ánh các giá trị cho chuỗi liên kết.

  1. Bấm vào chuỗi dữ liệu bạn muốn vẽ dọc theo trục phụ giá trị.

  2. Trên menu định dạng , bấm vào Chuỗi dữ liệu chọn, sau đó bấm tab trục .

  3. Bấm vào trục phụ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×