Vẽ đường cong hoặc hình vòng tròn

Bài viết này nói về cách vẽ đường cong, hình tròn và hình bầu dục. Để biết thông tin về cách vẽ đường thẳng, hãy xem mục Vẽ hoặc xóa đường thẳng hoặc đường kết nối. Để biết thông tin về các hình tự do và chỉnh sửa các điểm trong hình, hãy xem mục Vẽ hoặc chỉnh sửa hình tự do.

Vẽ đường cong

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.

 2. Dưới Đường, bấm Đường cong.

 3. Bấm vào nơi bạn muốn đường cong bắt đầu, kéo để vẽ, rồi bấm bất kỳ đâu bạn muốn thêm đường cong.

 4. Để kết thúc hình dạng, hãy làm một trong các bước sau:

  • Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

  • Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

Đầu Trang

Vẽ hình bầu dục hoặc hình tròn

 1. Trên tab Chèn, bấm vào Hình dạng.

 2. Dưới Hình dạng Cơ bản, bấm Hình bầu dục.

 3. Bấm nơi bạn muốn bắt đầu hình bầu dục và kéo để vẽ hình dạng.

 4. Để vẽ hình tròn, bấm Shift trong khi bạn kéo.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể đổi diện mạo hình tròn hoặc đường cong bằng cách thêm màu tô hình dạng hoặc hiệu ứng, hay thay đổi viền.

  • Nếu bạn muốn tạo sơ đồ chuyên sâu hơn như các hình tròn chồng lên nhau, biểu đồ tổ chức hay biểu đồ tiến trình, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt thay vì vẽ mỗi hình dạng theo cách thủ công.

  • Hình tròn và hình bầu dục sẽ được tự động tô màu. Nếu bạn kông muốn hình dạng không che bất kỳ thứ gì dưới nó, ví dụ như văn bản hoặc ô, hãy chọn hình dạng và trên tab Định dạng, bấm Tô Hình dạng, rồi bấm Không Tô.

Đầu Trang

Vẽ đường cong

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.
  Nhóm Hình dạng trên tab Chèn.

 2. Dưới Đường, bấm vào Đường cong Hình ảnh hình đường cong` .

 3. Bấm vào nơi bạn muốn đường cong bắt đầu, kéo để vẽ, rồi bấm bất kỳ đâu bạn muốn thêm đường cong.

 4. Để kết thúc hình dạng, hãy làm một trong các bước sau:

  • Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

  • Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

   Lưu ý: Theo mặc định, hình dạng khép kín sẽ được tô. Để bảo đảm bảo hình không che khuất các ô bên dưới, hãy chọn hình, rồi bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Tô Hình dạng, rồi bấm vào Không Tô

Đầu Trang

Vẽ hình bầu dục hoặc hình tròn

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, hãy bấm Hình dạng.

  Nhóm Hình dạng trên tab Chèn.

 2. Dưới Hình dạng Cơ bản, bấm vào Hình bầu dục Hình ảnh hình bầu dục .

 3. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu hình tròn. Để tạo hình tròn, nhấn và giữ SHIFT trong khi kéo để vẽ.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể thay đổi hình thức của hình tròn hoặc đường cong bằng cách thêm màu tô hình dạng hoặc hiệu ứng hình hay thay đổi viền hình.

  • Nếu bạn muốn tạo sơ đồ chuyên sâu hơn như các hình tròn chồng lên nhau, biểu đồ tổ chức hay biểu đồ tiến trình, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt thay vì vẽ mỗi hình dạng theo cách thủ công.

  • Theo mặc định, hình tròn hoặc hình bầu dục sẽ được tô. Để bảo đảm bảo hình không che khuất các ô bên dưới, chọn hình đó, rồi bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Tô Hình dạng, rồi bấm vào Không Tô.

Đầu Trang

Bạn muốn làm gì?

Lưu ý: 

 • Để điều chỉnh cho đường cong trông mượt mà hơn, bấm vào hình đó. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa Hình dạng Hình ảnh nút Chỉnh sửa hình dạng , rồi bấm vào Điểm Chỉnh sửa. Kéo một trong các đỉnh phác thảo hình. Đỉnh là một điểm, được biểu thị bằng chấm màu đen, tại đó, đường cong kết thúc hoặc là điểm nơi hai đường gặp nhau trong hình tự do, đường cong hoặc đường tự do.

 • Để dễ vẽ chi tiết hơn, hãy tăng mức phóng đại lên 200 phần trăm. Trên tab Xem, trong nhóm Thu phóng, bấm Thu phóng, rồi bấm 200%.

 • Để tăng mức điều khiển khi vẽ, đặt con trỏ của bạn vào tốc độ chậm nhất có sẵn, trong Panel Điều khiển.

 • Theo mặc định, hình dạng khép kín sẽ được tô. Để bảo đảm bảo hình không che khuất các ô bên dưới, chọn hình đó, rồi bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Tô Hình dạng, rồi bấm vào Không Tô.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Outlook hoặc Word

Excel

PowerPoint

Outlook hoặc Word

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Hình ảnh nút .

 3. Dưới Đường, bấm vào Đường cong Hình ảnh hình đường cong` .

 4. Bấm vào nơi bạn muốn đường cong bắt đầu, kéo để vẽ, rồi bấm bất kỳ đâu bạn muốn thêm đường cong.

 5. Để kết thúc hình dạng, hãy làm một trong các bước sau:

  • Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

  • Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

Excel

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Chèn trong Excel

 2. Dưới Đường, bấm vào Đường cong Hình ảnh hình đường cong` .

 3. Bấm vào nơi bạn muốn đường cong bắt đầu, kéo để vẽ, rồi bấm bất kỳ đâu bạn muốn thêm đường cong.

 4. Để kết thúc hình dạng, hãy làm một trong các bước sau:

  • Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

  • Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

PowerPoint

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Nhà của PowerPoint

 2. Dưới Đường, bấm vào Đường cong Hình ảnh hình đường cong` .

 3. Bấm vào nơi bạn muốn đường cong bắt đầu, kéo để vẽ, rồi bấm bất kỳ đâu bạn muốn thêm đường cong.

 4. Để kết thúc hình dạng, hãy làm một trong các bước sau:

  • Để tạo hình dạng mở, bấm đúp vào bất kỳ lúc nào.

  • Để đóng hình dạng, bấm gần điểm bắt đầu của nó.

Lưu ý: 

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Outlook hoặc Word

Excel

PowerPoint

Outlook hoặc Word

 1. Chèn bức vẽ. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

  Tab Chèn trong Word

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ, trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm nút Xem thêm Hình ảnh nút .

 3. Dưới Hình dạng Cơ bản, bấm vào Hình bầu dục Hình ảnh hình bầu dục .

 4. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu hình tròn. Để tạo hình tròn, nhấn và giữ SHIFT trong khi kéo để vẽ.

Excel

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Chèn trong Excel

 2. Dưới Hình dạng Cơ bản, bấm vào Hình bầu dục Hình ảnh hình bầu dục .

 3. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu hình tròn. Để tạo hình tròn, nhấn và giữ SHIFT trong khi kéo để vẽ.

PowerPoint

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  Ảnh tab Nhà của PowerPoint

 2. Dưới Hình dạng Cơ bản, bấm vào Hình bầu dục Hình ảnh hình bầu dục .

 3. Bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu hình tròn. Để tạo hình tròn, nhấn và giữ SHIFT trong khi kéo để vẽ.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×