Vấn đề: tôi không thể chấp nhận thư mời workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Bạn đã chọn một trình thông báo cho một thư mời một không gian làm việc, và sau đó đã bấm chấp nhận trong cửa sổ trả lời thư mời . Bạn có nhận được thông báo Thư mời yêu cầu Cập Nhật cho bạn biết rằng bạn không thể chấp nhận lời mời từ các phiên bản trước của SharePoint Workspace.

Nguyên nhân

Inviter gửi bạn lời mời một không gian làm việc đã được tạo trong phiên bản trước của SharePoint Workspace, nhưng bảo mật các thiết đặt tài khoản của bạn hiện đang chỉ cho phép bạn chấp nhận thư mời không gian làm việc được tạo trong phiên bản hiện tại.

Giải quyết

Tùy thuộc vào chính sách quản lý được áp dụng cho tài khoản của bạn, bạn có thể thay đổi các thiết đặt bảo mật này và sau đó chấp nhận lời mời này (và khác Workspace đã tạo trong phiên bản trước của SharePoint Workspace).

Thay đổi thiết đặt bảo mật workspace Phiên bản

  1. Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm Quản lý tài khoản, sau đó bấm Tùy chọn tài khoản.

  2. Hãy bấm tab Bảo mật.

  3. Trong Hạn chế Workspace, bỏ chọn khôi phục hoặc gia nhập chỉ Microsoft Office Groove 2007 (hoặc mới hơn) Workspace.

    Nếu thiết đặt này bị mờ, sau đó bạn không thể thay đổi nó theo chính sách quản lý. Xem người quản trị của bạn để biết thêm thông tin.

  4. Bấm OK.

Nếu bạn thay đổi thiết đặt này thành công và bây giờ muốn chấp nhận thư mời, bạn có thể lại nó trong lịch sử tin nhắn của bạn: trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm thư và liên hệ, sau đó bấm Lịch sử tin nhắn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×