Vấn đề: Cấu trúc sơ đồ XML không được hỗ trợ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office Excel 2007 hỗ trợ việc nhập và xuất dữ liệu XML thông qua một số cấu trúc sơ đồ XML. Tuy nhiên, có một số lược đồ XML cấu trúc đó Office Excel 2007 không hỗ trợ. Danh sách sau đây chi tiết cấu trúc sơ đồ XML mà không thể được nhập vào Excel:

  • < bất >    Những yếu tố này cho phép bạn bao gồm các thành phần không được khai báo bằng lược đồ.

  • < anyAttribute >    Những yếu tố này cho phép bạn bao gồm các thuộc tính không được khai báo bằng lược đồ.

  • Cấu trúc đệ quy    Các cấu trúc được dùng để tạo một cấu trúc phân cấp của dữ liệu, chẳng hạn như quản lý cấu trúc trong tổ chức, trong đó các thành phần XML cùng lồng nhiều cấp độ. Cấu trúc đệ quy không thể lồng nhiều hơn một cấp độ sâu.

  • Phần tử trừu tượng    Những phần tử này được khai báo trong lược đồ nhưng không bao giờ được dùng như phần tử. Phần tử trừu tượng tùy thuộc vào các phần tử khác dùng để thay thế cho phần tử trừu tượng.

  • Nhóm thay thế    Các nhóm này cho phép một thành phần để được đổi chỗ bất kỳ lúc nào khác phần tử được tham chiếu. Một phần tử cho biết rằng nó là thành viên của nhóm thay thế phần tử khác thông qua < substitutionGroup > thuộc tính.

  • Nội dung hỗn hợp Nội dung này xảy ra khi một thành phần có chứa một thành phần con và văn bản đơn giản bên ngoài một thành phần con. Một trường hợp thông thường là nơi bạn định dạng thẻ (chẳng hạn như thẻ đậm) đang được dùng để đánh dấu dữ liệu trong một thành phần.

Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối với tệp XML (Power Query).

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×