Văn phòng là không còn trên máy tính của bạn sau khi bạn làm một phục hồi trong Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thấy Office trên thiết bị của mình sau khi thực hiện Phục hồi trong Windows (còn được gọi là Nút Phục hồi), bạn phải cài đặt lại Office bằng cách thực hiện theo các bước trong tệp ReadMe được sao chép vào máy tính bàn của bạn sau khi hoàn thành việc phục hồi.

Hoặc trên thiết bị của bạn, bạn có thể đăng nhập vào trang Tài khoản của tôi của bạn và bấm cài đặt.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×