Vùng trạng thái sẵn sàng cho Skype Meeting Broadcast

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng Skype Meeting Broadcast trong nhiều khu vực.  Thông tin sau đây Hiển thị trạng thái sẵn sàng cho sự kiện nhóm thành viên và người dự.  Khu vực cho phát rộng được tự động chọn tùy thuộc vào trình sắp xếp và đối tượng thuê Office 365 .

Khu vực sẵn dùng

  • Americas

  • Europe/Africa

  • Châu á Thái bình

Đi cục bộ

  • Canada

Loại trừ

  • Trung Quốc

    • Sự kiện nhóm thành viên và người dự sẽ không thể sử dụng Skype Meeting Broadcast vì Azure CDN không có thể truy nhập ở Trung Quốc.  Một giải pháp thay thế là sử dụng một công ty kết nối VPN, có được ứng dụng khách được kết nối với CDN qua mạng công ty của khách hàng.

Chủ đề Liên quan

Trợ giúp Skype Meeting Broadcast

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×