Vùng Tính trong Bổ trợ Power Pivot

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi sử dụng Power Pivot bổ trợ để sửa đổi mô hình dữ liệu, bạn có thể muốn sử dụng vùng tính để tạo và quản lý các số đo.

Một số đo (còn được gọi là một trường được tính toán) là một mục mới mà bạn tạo trong một mô hình mà không phải là một phần của dữ liệu nguồn ban đầu. Nó sẽ xuất hiện dưới dạng một trường trong PivotTable của bạn. Ví dụ về thước đo bao gồm các giá trị ròng (chẳng hạn như lợi nhuận ròng), giá trị trung bình và số trung vị.

Vùng Tính là một lưới ở phía dưới của mỗi bảng trong bổ trợ mà bạn dùng để tạo và quản lý các trường được tính toán.

 1. Bắt đầu Power Pivot trong Microsoft Excel 2013 bổ trợ và mở cửa sổ Power Pivot .

 2. Bấm Trang đầu > Xem > Vùng Tính. Vùng Tính được bật mặc định. Nếu lưới biến mất, hãy bấm Vùng Tính để nó xuất hiện lại.

 3. Bấm nâng cao > Hiển thị số đo ngầm để xem đơn vị đo mà Excel tự động tạo khi bạn thêm trường vào khu vực giá trị trong một danh sách trường PivotTable.

  Một số đo ngầm là một mà sẽ được tạo ra qua PivotTable tương tác. Nó sẽ được tạo khi bạn kéo một giá trị số, chẳng hạn như doanh số, vào vùng giá trị của PivotTable. Excel tự động tính tổng các giá trị, dẫn đến kết quả trong một số đo mới có tên là tổng doanh số.

  Hiển thị các số đo ngầm rất hữu ích vì nó cho phép bạn xóa bỏ bất kỳ mà bạn không còn cần. Sau khi Excel sẽ tạo ra một thước đo ngầm, nó sẽ giữ nguyên trong mô hình dữ liệu cho đến khi bạn xóa bỏ nó.

  Để tìm các số đo ngầm, hãy bấm Tìm trên ruy-băng Power Pivot nếu bạn biết tên của trường. Nếu không, hãy vào tab có chứa dữ liệu dạng số mà bạn có thể có được đếm hoặc tóm tắt. Ví dụ, nếu doanh số nằm trong bảng FactInternetSales, xem vùng tính toán của bảng đó để xem các trường được tính toán của nó.

  Hãy nhớ ngầm số đo có thể được tham chiếu trong phép tính khác. Nếu bạn xóa một thước đo ngầm được dùng trong công thức khác, công thức đó sẽ được giao.

  Mẹo: Bạn có thể đặt một số đo bất kỳ đâu trong lưới. Không quan trọng mà tab, bảng hoặc cột đang hoạt động. Trường được tính toán hoàn toàn tính sẵn sàng xuyên suốt mô hình. Để đơn giản, bạn có thể muốn chọn một bảng sự kiện (hoặc một bảng có chứa hầu hết là có dữ liệu dạng số mà bạn dự định tổng hợp) và đặt tất cả các số đo của bạn ở đó. Hãy xem tạo một số đo để biết thêm thông tin.

Thước đo

Một số đo là công thức được tạo ra cụ thể để sử dụng trong báo cáo PivotTable, PivotChart, hoặc Power View. Trường được tính toán có thể dựa trên hàm tính gộp chuẩn, chẳng hạn như Tổng số hoặc tổng, hoặc bạn có thể xác định công thức của riêng bạn bằng cách sử dụng DAX trong Power Pivot bổ trợ. Hãy xem các Trường tính toán trong Power Pivot để biết chi tiết.

KPI

KPI dựa trên một số đo cụ thể và được thiết kế để giúp đánh giá giá trị hiện tại, trạng thái, và các xu hướng của một số liệu. KPI máy đo hiệu suất của giá trị, xác định bởi một số đo cơ sở, đối với một giá trị đích. Bạn có thể mở rộng một thước đo cơ sở để KPI. Để biết thêm thông tin về KPI, hãy xem Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) trong Power Pivot.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×