Ví dụ về khóa sản phẩm Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chìa khóa sản phẩm Office dùng tổ hợp 25 chữ cái và số theo định dạng này:

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Hiển thị một ví dụ về khóa sản phẩm Office

Khóa sản phẩm chứa dấu gạch nối nhưng bạn có thể bỏ qua chúng khi nhập.

Bạn có thể đăng nhập để kích hoạt Office 365, Office 2016 hoặc Office 2016

Nếu Office nhắc bạn nhập khóa sản phẩm, bạn có thể nhập tài khoản Microsoft thay vào đó. Hãy thử chọn liên kết Đăng nhập bằng một tài khoản hiện hoạt để thay thế trong hộp thoại Nhập khóa sản phẩm của bạn, rồi đăng ký bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã liên kết với Office. Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn không nhớ ra tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng với Office .

Ghi chú: Nếu bạn đang dùng Office Professional Plus, bạn sẽ cần khóa sản phẩm để kích hoạt Office.

Tôi không thể tìm thấy khóa sản phẩm của mình

Đây là nơi để được trợ giúp với khóa sản phẩm của bạn:

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ về khóa sản phẩm của mình

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn trong bài viết này và vẫn cần tới trợ giúp, hãy truy nhập trang Hỗ trợ của Microsoft của chúng tôi để được trợ giúp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×