Về vùng hỗn tạp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng vùng hỗn tạp làm nơi tạo ra hoặc giữ các đối tượng mà bạn hiện không muốn có trên bất kỳ trang nào. Vùng hỗn tạp là vùng có màu xung quanh trang và giống nhau trên mọi trang trong ấn phẩm của bạn. Nếu bạn đặt một đối tượng trong vùng hỗn tạp trong khi đang xem một trang, bạn có thể nhìn thấy và truy nhập đối tượng khi xem bất kỳ trang nào khác trong ấn phẩm. Điều này làm cho vùng hỗn tạp trở thành nơi lưu giữ hữu ích cho những đối tượng mà bạn không muốn xóa bỏ nhưng chưa thể sử dụng ngay. Các mục trong vùng hỗn tạp sẽ không in ra khi bạn in ấn phẩm của mình.

Đồng thời, trong Microsoft Publisher 2013 vùng hỗn tạp được sử dụng để giữ các ảnh khi lần đầu chèn chúng vào. Sau đó, bạn có thể kéo ảnh từ vùng hỗn tạp đến vị trí bạn muốn trên một trang.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×