Về cách cấu hình loại kết quả

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn sử dụng mẫu Hiển thị để kiểm soát cách thức mà kết quả tìm kiếm xuất hiện và hoạt động trong các phần Web tìm kiếm liên quan. Có nhiều trước cấu hình mẫu Hiển thị, và bạn có thể tạo mẫu Hiển thị khác. Bạn sử dụng một kiểu kết quả để xác định một mẫu Hiển thị hệ thống tìm kiếm nên sử dụng đối với kiểu kết quả tìm kiếm cụ thể. Đây là một kiểu kết quả tìm kiếm mà bạn muốn người dùng có thể dễ dàng phân biệt các loại kết quả tìm kiếm và cho mà bạn muốn cung cấp một hình thức cụ thể và hành vi trên trang kết quả tìm kiếm. Còn có nhiều kiểu cấu hình trước kết quả và bạn có thể tạo các loại kết quả khác. Bạn có thể cấu hình loại kết quả ở cấp tuyển tập trang và ở cấp trang.

Mỗi loại kết quả chỉ định một hoặc nhiều điều kiện để so sánh kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như loại hoặc nguồn kết quả của kết quả tìm kiếm và hành động cần thực hiện nếu kết quả tìm kiếm đáp ứng được các điều kiện đó. Hành động chỉ định mẫu hiển thị sẽ sử dụng cho kết quả tìm kiếm. Ví dụ: loại kết quả được cấu hình trước có tên Người sẽ chỉ định rằng nếu một kết quả tìm kiếm đến từ nguồn kết quả Kết quả Người Địa phương thì sử dụng mẫu hiển thị Mục Người cho kết quả tìm kiếm đó. Mẫu hiển thị Mục Người cho biết thông tin trong pa-nen khi di chuột qua như tài liệu được ủy quyền bởi người nào và cho phép người dùng vào thẳng các tài liệu đó.

Để tạo loại kết quả, hãy thực hiện một trong các bước sau trên trang Quản lý Loại Kết quả:

  • Bấm Tạo mới Loại Kết quả.

  • Trong danh sách loại kết quả hiện có, bấm vào tên của loại kết quả, chẳng hạn như Người, sau đó bấm Sao chép để có thể sửa đổi bản sao khi tạo loại kết quả mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×